Catedral de Sant Bertran de Comenge
Abadia de Bonafont de Comenge
Col∑legiata de Sant GaudenÁ
- Monestirs de Tolosa de Llenguadoc
Santa Maria de la Daurada
Agustins de Tolosa de Llenguadoc
Jacobins de Tolosa de Llenguadoc
Sant Serni de Tolosa de  Llenguadoc
- Portada de Mitja Vila
- Relleus del deambulatori
Sant Esteve de Tolosa de  Llenguadoc