Mallorca - Ciutat / Palma
Convent dels Caputxins de Palma
Monestir de les Caputxines de Palma
Monestir de la Concepció de Palma
Comanda hospitalera de Mallorca
Monestir de la Magdalena de Palma
Convent de la Mercè de Palma
Monestir de l'Olivar de Palma
Monestir de la Real de Mallorca
Sant Antoni de Palma. Sant Antoniet
Santa Catalina de Sena de Palma
Monestir de Santa Clara de Palma
Convent de Sant Domingo de Palma
Monestir de Santa Elisabet de Palma
Convent de Sant Francesc de Palma
Monestir de Sant Jeroni de Palma
Monestir de Santa Margalida de Palma
Monestir de Santa Teresa de Palma
Comanda del Temple de Mallorca
Mallorca - Part Forana
Priorat de Bellpuig d'Artà
Monestir de Cabrera
Monestir de Sant Bartomeu d'Inca
Convent de Sant Domingo d'Inca
Convent de Sant Francesc d'Inca
Sant Bonaventura de Llucmajor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Convent i col·legi de Miramar
Monestir del Pla de ses Figueres
Monestir del Puig de Pollença
Convent de Sant Domingo de Pollença
Priorat hospitaler de Pollença
Casa del Temple de Pollença
Monestir de la Real de Mallorca
Monestir de la Concepció de Sineu
Convent dels mínims de Sineu
Cartoixa de Valldemossa

Cabrera
Monestir de Cabrera