Priorat de Santa María de Cárdaba

Cardavam

(Valtiendas, Segòvia)

Santa María de Cárdaba
Santa María de Cárdaba

Tot i que s'ha considerat que podria tractar-se d'un establiment d'origen antic, fins i tot visigòtic, no és fins a l'any 938 que es troba documentada aquesta casa amb motiu de passar a dependre del monestir de San Pedro de Arlanza (Burgos), en aquella data, el comte de Castella Ferran González el va donar al monestir burgalès.

Santa María de Cárdaba
Santa María de Cárdaba

Aquest estat de coses va mantenir-se per aquest priorat fins que el 1488 un acord entre el monestir d'Arlanza i el de Santa María de Sacramenia va fer que aquesta casa benedictina passés a dependre d'aquest darrer monestir cistercenc, situat molt a prop, esdevenint una granja de Sacramenia. Amb el pas del temps, aquesta granja mantenia únicament la capella amb culte. Amb la desamortització de 1835 i desaparició del monestir de Sacramenia, va passar a mans particulars, situació que encara manté.

Santa María de Cárdaba
Santa María de Cárdaba
Santa María de Cárdaba
Santa María de Cárdaba

Bibliografia:
  • CARRETE, Juan; coord. (1991). Segovia cisterciense. Segovia: S. María y S. Vicente el Real
  • GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (dir.) (2007). Enciclopedia del románico en Castilla y León. Segovia. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
  • MARTÍN POSTIGO, Mª de la Soterraña (1979). “Santa María de Cárdaba”, priorato de Arlanza y granja de Sacramenia. Estudios y Documentos, núm. 40
  • SERRANO, Luciano (1925). Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo monasterio benedictino. Madrid: Centro de Estudios Históricos

Situació:
Vista aèria

Entre Sacramenia i Pecharromán