Abadia d'Alet
Abadia de Caunas
Abadia de Fontfreda
Abadia de La Grassa
Sant Martin de Les
Abadia de Sant Ppol
Monestir de Prulla
Sant Policarp de Rass
Monestir de Rieunette
Sant Hilari de Carcassona
Abadia de Villalonga