Abadia de Bonneval
Priorat de Comberoumal
Abadia de Conques
- Timpŕ del Judici Final
La Cobertoirada
Abadia de Saint-Pierre de Nant
Priorat de Persa
Priorat de Sauvage
Abadia de Silvanés