Convent de Sant Francesc de Paula de Girona

Santa Magdalena / Convent dels Mínims de Girona

(Girona, Gironès)

Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Postal antiga, col·lecció particular

Entre els anys 1584 i 1586 els mínims van fer un primer intent d'establir-se en terres gironines, però l'intent no va reeixir i la casa que havien inaugurat a Celrà no va tenir continuïtat. Més endavant van demanar el trasllat a Girona, cosa que es va arribar a aconseguir l'any 1611, aposentant-se a la riba de ponent de l'Onyar.

Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Fotografia d'autor desconegut (1930)
CRDI - Ajuntament de Girona

A Girona van ocupar la capella de Santa Magdalena, que van adaptar com església conventual provisional fins que més endavant es va aixecar una nova, la casa quedava a l'interior de la muralla, en el seu costat meridional. L'historiador Joan Gaspar Roig i Jalpí (1624-1691) fou un frare mínim molt vinculat a aquest convent de Girona, és l'autor, entre altres obres, del Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona. Els frares van deixar aquest establiment l'any 1835 i l'any següent el convent es va convertir en caserna, quan Gaietà Barraquer el va visitar entre els segles XIX i XX, l'església s'havia convertit en un magatzem. Va subsistir en bona part fins al seu enderroc, l'any 1960.

Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Fotografia d'Amís Unal Alá (1890)
CRDI - Ajuntament de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Fotografia de Joan Flaquer (1893)
Publicada per Gaietà Barraquer a Las casas de religiosos...
Sant Francesc de Paula de Girona
El convent de Sant Francesc de Paula
Plànol esquemàtic del Mercadal de Girona
a l'època de la guerra del Francès (1809)
Sant Francesc de Paula de Girona

Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Plano del Cuartel de Sn. Francisco (1865)
Cortes y Vistas del Cuartel de S. Francisco (1865)
Biblioteca Virtual de Defensa
Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Sepulcre procedent del convent
Museu d'Art de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Sepulcre procedent del convent
Museu d'Art de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Sant Francesc de Paula de Girona
Indret on s'aixecava el convent enderrocat

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • CANAL, Fr. José de la (1832). España Sagrada. Vol 45. Madrid: Imp. José del Collado
  • GIRONELLA, Anna (2005). Girona. Convents i monestirs, segles X-XIX. Ajuntament de Girona
  • JIMÉNEZ, Montserrat (2016). La Girona paulanera. Els frares mínims. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 57
  • ROIG I JALPÍ, Joan Gaspar (1678). Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la Ciudad de Gerona... Barcelona: J. Andreu

Situació:

Desaparegut. Era a l'actual plaça de Catalunya