Canònica de Santa Maria de Roca Rossa

Roca-rossa / Rupe Russa

(Tordera, Maresme)

Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa

L'origen de la canònica de Roca Rossa és confús: podria tractar-se d'un petit monestir benedictí, un ermitori, o bé una comunitat de donats convertida en priorat canonical. Hi ha un document que ens parla del monjo Bernat que el 1145 rebé de Guerau III de Cabrera uns béns per fundar una canònica seguidora de la regla de Sant Agustí. A finals del segle XII comencen a trobar-se documents que fan referència a la comunitat de canonges mentre que la casa gaudia d’una època d’esplendor i era beneficiària de donacions, sobretot de la casa dels Cabrera.

Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa

A començament del segle XIII, Roca Rossa viu encara una època de prosperitat en què es basteix l'església que encara es conserva. A partir de la segona meitat de segle, la pesta del segle XIV i el despoblament del territori fan que la seva situació s'estanqui i més endavant entri en decadència. Hom té constància que el 1383 els edificis estaven en perill de ruïna mentre que el nombre de membres de la reduïda comunitat anava minvant. El 1431 va patir els efectes d'un terratrèmol. Al segle XVI hi ha un sacerdot que s'encarregava del lloc i el 1592 se secularitzà, juntament amb les altres canòniques del país. La canònica de Solsona s'encarregà del lloc fins a la desamortització. Durant el segle XIX es va espoliar l'edifici, després d'una llarga època de ruïna, l'església ha estat consolidada amb una controvertida intervenció.

Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Planta esquemàtica de l'església
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa (2002)
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa (2002)
Santa Maria de Roca Rossa
Santa Maria de Roca Rossa
Fotografia de Rossend Flaquer (1924)
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Bibliografia:
  • BOU, Joan; VELLVEHÍ, Jaume (2010). Del romànic al gòtic. El monestir de Santa Maria de Roca Rossa. Mataró: Grup d’Història del Casal
  • BOU, Joan; VELLVEHÍ, Jaume (2011). Propietats i influència territorial del monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera). IV Jornades d’Història. Els monestirs medievals. Mataró: Grup d’Història del Casal
  • GAVÍN, Josep M. (1991). Inventari d'esglésies. Vol. 24. Maresme. Barcelona: Arxiu Gavín
  • LLOVET, Eva M.; VELLVEHÍ, Jaume (1992). Santa Maria de Roca-rossa. Catalunya romànica. Vol. XX. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • PONS GURI, Josep Maria (1984). El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa. Barcelona: Fundació Noguera
  • ROIG I JALPÍ, Joan Gaspar (1678). Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la Ciudad de Gerona... Barcelona: J. Andreu
  • TORRELLAS, M. Mercè (2009). El conjunt romànic de Roca Rossa (Tordera), antecedents històrics i estat actual de conservació. Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme, núm. 25

Situació:
Vista aèria

L'església és a ponent de Tordera, a la urbanització de Roca-rossa