Monestirs de
Catalunya
Monestirs de Catalunya / Índex geogràfic
 Inici
Un altre factor que s’ha tingut en compte és la limitació en el temps, només hi trobareu els monestirs fundats abans de l’exclaustració (1835). S’han establert altres limitacions, aquestes molt més discutibles: d’una banda calia decidir quins ordes monàstics hi havien de figurar i quins quedaven fora; la intenció era que hi sortissin els monestirs i convents que segueixen unes certes normes de vida comunitària.  Per aquesta raó queden fora tant els religiosos que vivien isolats (ermitans) com els ordes que no seguien una regla de vida comunitària. Això és difícil i hom hi pot trobar arguments seriosos pels quals hi manquen uns determinats ordes i d’altres no haurien de ser-hi. Sense voler ser exhaustiu, aquí podreu trobar les cases dels benedictins, cartoixans, donats, canonges, els ordes militars, cistercencs, franciscans, dominics, carmelites, caputxins, entre d’altres...  Per aquesta raó queden fora tant els religiosos que vivien isolats (ermitans) com els ordes que no seguien una regla de vida comunitària. Això és difícil i hom hi pot trobar arguments seriosos pels quals hi manquen uns determinats ordes i d’altres no haurien de ser-hi. Sense voler ser exhaustiu, aquí podreu trobar les cases dels benedictins, cartoixans, donats, canonges, els ordes militars, cistercencs, franciscans, dominics, carmelites, caputxins, entre d’altres...

 

 

Baldiri B. - Maig de 2015