Comanda de la Joncosa

Domus Joncose / Santa Magdalena del Puig

(Gelida, Alt Penedès)

Santa Magdalena del Puig
Santa Magdalena del Puig
Segurament la capella templera

La comanda de la Joncosa és una de les cases de l’orde del Temple més desconegudes de Catalunya. La seva ubicació ha estat motiu de discussió, hom la feia també al lloc de la Joncosa del Montmell (Baix Penedès) però realment cal situar-la Gelida, al barri del Puig i on encara es conserva l'església de la Magdalena.

Santa Magdalena del Puig
Santa Magdalena del Puig

La primera notícia del lloc la trobem en una donació al Temple del mas de Sant Pere, l’any 1142. Hom té constància de dues cases templeres al Penedès: la Joncosa i les Gunyoles. El 1202 és documentat un comanador a la Joncosa i el 1205 la casa de les Gunyoles (documentada des del 1160) en depenia. El 1309 els béns de la comanda passaren als comtes de Pallars i per aquest motiu no fou fins el 1330 que l'orde de l'Hospital es va fer càrrec d’aquest indret. La seu de la comanda devia ser el lloc conegut com can Duran, ara sense cap element medieval aparent. Prop seu hi ha la capella de la Magdalena, d'estructura medieval i que podria tractar-se de la capella conventual.

Santa Magdalena del Puig
Santa Magdalena del Puig, interior
Fotografia de Josep Salvany (1915)
Biblioteca de Catalunya

Bibliografia:
  • FUGUET SANS, Joan (1995). L’arquitectura dels templers a Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau
  • FUGUET SANS, Joan (2005). Templers i hospitalers, IV. Barcelona: R. Dalmau
  • FUGUET SANS, Joan; ROVIRA TOVELLA, Ramon (1994). Aclariments sobre la comanda templera de la Joncosa del Penedès. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 67, Núm. 1
  • GAVÍN, Josep M. (1981). Inventari d’esglésies. Vol. 10. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida: Pagès Ed.
  • ROVIRA TOVELLA, Ramon (1993). Un mas de l’Ordre del Temple a Gelida: fundació d’un nucli?. Miscel·lània penedesenca, vol. 17

Situació:
Vista aèria

Can Duran, al lloc del Puig, és a ponent del nucli de Gelida