Comanda de les Gunyoles

Cegugolas / Cegoniolas / Ses Gunyoles

(Avinyonet del Penedès, Alt Penedès)

Santes Creus
El lloc de les Gunyoles
On es va establir la comanda templera

Aquesta casa es va organitzar amb la base d’unes propietats que l’orde del Temple tenia al lloc de les Gunyoles, al terme d’Avinyonet. El 1160 hi consta Bertran d’Olost i Pere de Torradella com a comanadors, però el 1205 aquesta preceptoria es va traspassar a la comanda de la Joncosa, d’on hi va dependre en endavant.

Les Gunyoles
La torre romana de les Gunyoles s'ha
volgut relacionar amb la comanda templera

El 1317 el lloc de les Gunyoles va passar a l’orde de l’Hospital que la va integrar en els dominis de la comanda de Sant Valentí de les Cabanyes. Hom desconeix la localització del castell i comanda templera però, si més no, era propera a la torre d’origen romà on hi ha un casal conegut com el Castell.


Bibliografia:
  • BALIL, Alberto (1976). El monumento funerario romano de “Les Gunyoles”. Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología, núm. 26-27
  • CATALÀ I ROCA, Pere (1992). Els castells catalans. Vol. III. Barcelona: R. Dalmau
  • FUGUET SANS, Joan (2005). Templers i hospitalers, IV. Barcelona: R. Dalmau
  • FUGUET SANS, Joan; ROVIRA TOVELLA, Ramon (1994). Aclariments sobre la comanda templera de la Joncosa del Penedès. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 67, Núm. 1
  • LLORACH, Salvador (1992). Catalunya romànica. Vol. XIX. El Penedès, l’Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida: Pagès Ed.

Situació:

Les Gunyoles és al sud d'Avinyó Nou. Hom desconeix amb certesa la localització de la comanda