Priorat de Bellpuig d'Artà

Priorat de Santa Maria de Bellpuig

(Artà, Part Forana, Mallorca, Illes Balears)

Bellpuig d'Artà
Bellpuig d'Artà
Fotografia d'Alfaomega, a Wikimedia

Aquesta fundació també està relacionada amb els temps immediats a la conquesta de Mallorca (1229). El 1230 Jaume I donava als premonstratencs de Bellpuig de les Avellanes (Noguera) uns terrenys a Artà, a més d’una església a Palma, en agraïment al suport d’aquest orde a la conquesta. Van mantenir poc temps l’església de Ciutat, el 1233 ja l’havien cedit als franciscans, en aquest any hi ha constància que els framenors començaven a aixecar en aquell lloc una nova església que després encara passaria a les agustinianes de Santa Margalida.

Bellpuig d'Artà
Bellpuig d'Artà
Il·lustració de Die Balearen (1897)

Pel que fa als terrenys d'Artà, hi van fundar un priorat amb una comunitat vinguda de les Avellanes i posada sota la direcció de Ramon de Fraga, el primer prior. Segurament l'abandó de la casa a Ciutat estigui relacionat amb l'impuls que es volia donar a Bellpuig d'Artà, on es va aixecar una església i les dependències monàstiques corresponents. El 1240 el primer bisbe de Mallorca, Ramon de Torrella (1238-1266) va atorgar diversos beneficis al priorat, a més de la donació de la parròquia d'Artà. A causa de problemes externs de caràcter polític, els premonstratencs van abandonar uns anys el lloc, fins al 1353.

Segurament que la poca integració en el territori a causa de la distància entre la casa mare i el priorat, va ajudar que, a poc a poc, les Avellanes perdés l'interès en el seu manteniment. El 1425, un acord entre el senyor d'Os de Balaguer, Joan Vivot, i el monestir de les Avellanes, va portar a la permuta del lloc d'Artà, els premonstratencs van abandonar definitivament les Illes amb el vistiplau del papa Martí V. Després dels Vivot, el lloc fou propietat de la família Dameto.


Bibliografia:
  • BACKMUND, Norberto (1956). Monasticon Praemonstratense Vol. 3. Straubing
  • CORREDERA, Eduardo (1997). Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Germans Maristes de Catalunya
  • DAMETO, Juan i altres (1840-41). Historia general del reino de Mallorca. Vols. 1-3. Palma: Imprenta Nacional
  • GILI FERRER, Antoni (2006). Santa Maria de Belpuig d’Artà. Palma: D.I. de Patrimoni Històric
  • INGLADA, Helena (2015). Antropologia i arqueologia dels enterraments de l'exterior de l'església de Bellpuig (Artà). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 71
  • LLITERAS, L. (1965). Los Premonstratenses en Mallorca (123O-1245). Bellpuig. Núm. 67 a 72
  • LÓPEZ DE GUEREÑO, María Teresa; i altres (2019). De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, de les Avellanes a Artà. Consell de Mallorca
  • MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
  • QUIROGA CONRADO, Mª Magdalena de (2013). Santa Margalida de Palma, de monasterio agustino a hospital militar. Siglos XIII-XX. Madrid: Ministerio de Defensa
  • REUS PLANELLS, Guillem A. (2017). L'arquitectura religiosa en els antics territoris de la Corona de Mallorca, segles XIII-XIV. Un estudi de paisatge monumental. Tesi doctoral. Universitat Autónoma de Barcelona

Situació:
Vista aèria

La capella de Bellpuig és al sud d'Artà