Convent de Sant Domingo d'Inca

Dominics d’Inca

(Inca, Part Forana, Mallorca, Illes Balears)

Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca

Els dominics es van establir a Inca l’any 1604 gràcies a una iniciativa de fra Antoni Torrens, natural d’aquesta ciutat. La construcció de l’església es va fer durant la segona meitat del segle XVII, entre el 1664 i 1689, el claustre es va aixecar entre el 1730 i 1800. Després d’una exclaustració temporal entre el 1821 i 1823 la comunitat va refer-se, tot i les pèrdues materials que havia sofert. Després de l’exclaustració definitiva de 1835 el lloc va passar a mans públiques, l’església va recuperar el culte el 1962 com a parròquia. El claustre va tenir diverses utilitats i es va restaurar l’any 2003.

Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca
Sant Domingo d'Inca

Bibliografia:
  • FIOL, Pere (1982). Història del convent de Sant Domingo d'Inca. Inca: Apóstol y Civilizador
  • GELABERT, Maria Magdalena (2010). Claustre de Sant Domingo: un passeig per la seva història. X Jornades d'Estudis Locals, Inca, 27 i 28 de novembre de 2009. Ajuntament d’Inca
  • LLOMPART, Jaume (1996). Notícia del capbreu de Sant Domingo d'Inca. II Jornades d'Estudis Locals. Inca, 28 i 29 d’abril de 1995. Ajuntament d’Inca
  • PIERAS SALOM, Gabriel (1986). Breu història d’Inca. Inca: Ajuntament d’Inca
  • REUS, Guillem Alexandre (2011). Dos claustres barrocs a Inca. Sant Francesc i Sant Domingo, notes històricoartístiques. XI Jornades d'Estudis Locals, Inca, 26 i 27 de novembre de 2010. Ajuntament d’Inca

Situació:
Vista aèria

El convent de Sant Domingo és a ponent del centre històric d'Inca