Monestir de Valeránica

San Pedro y Santo Tomás de Valeránica / Baralangas / Berlangas

(Tordómar, Burgos)

Monestir de Valeránica
Detall d'un foli del manuscrit Moralia in Job
Elaborat al monestir de Valeránica
Biblioteca Nacional de España

Aquest és un monestir de curta existència i que, en l'actualitat, pràcticament ha desaparegut, estaria situat prop de l'Arlanza, en el terme de Tordómar. Es pot assegurar la seva existència l'any 942, quan el seu abat era Silvanus, tot i que s'hi han descobert elements arquitectònics visigòtics, que el farien més antic, no es pot descartar que aquests siguin obra del segle X elaborats seguint la tradició anterior.


Monestir de Valeránica
Monestir de Valeránica
Element arquitectònic procedent del monestir
Museo de Burgos

Valeránica seria un dels monestirs de l'època de repoblació del territori, que s'hauria establert (o, potser, recuperat) en el segle X, com en els casos de San Pedro de Arlanza, San Sebastián (Santo Domingo) de Silos o San Pedro de Cardeña. No va tenir el llarg recorregut que van aconseguir aquests darrers monestirs, va desaparèixer com a tal en el segle XII, després es convertiria en una simple parròquia, més tard s'esmenta una ermita i, finalment, desapareixeria. El prestigi d'aquest monestir rau en el seu escriptori, del que hom té constància que van sortir diverses obres, entre les quals cal destacar la bíblia que actualment es conserva a la biblioteca de San Isidoro de León (el Codex Biblicus Legionensis) datada en l'any 960 i signada pel copista Sancho i l'il·luminador Florencio. Aquest Florencio també és l'autor del Moralia in Job que està datat el 945 i es conserva a la Biblioteca Nacional de España.

Monestir de Valeránica
Foli del manuscrit Moralia in Job
Elaborat al monestir de Valeránica
Biblioteca Nacional de España
Monestir de Valeránica
Foli del manuscrit Moralia in Job
Elaborat al monestir de Valeránica
Biblioteca Nacional de España
Monestir de Valeránica
Monestir de Valeránica
Element arquitectònic procedent del monestir
Museo de Burgos
Monestir de Valeránica
Detall d'un foli del Codex biblicus legionensis
Biblioteca de San Isidoro de Lleó
Monestir de Valeránica
Detall d'un foli del Codex biblicus legionensis
Biblioteca de San Isidoro de Lleó
Biblioteca
San Isidoro de Lleó
Biblioteca

Bibliografia:
  • ARGAIZ, Gregorio (1668). Población eclesiástica de España. Vol. 1-2. Madrid. Imp. Real
  • BAUDRILLART, Alfred (1932). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 6. París: Letouzey et Ané
  • GARCÍA, Ismael (1967-68). Forjadores gloriosos de Castilla, Lerma y sus pueblos. Boletín de la Institución Fernán González, núm. 169-170
  • HUIDOBRO, Luciano (1935). El monasterio de San Pedro de Berlangas en Tordomar y su célebre calígrafo el monje Florencio. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, núm. 52-53
  • MORENO, Francisco J. (2015). Reflexiones en torno al «scriptorium» de Valeránica y a los fundamentos de la edilicia monástica de la Castilla condal. El mundo de los conquistadores. UNAM
  • OSABA, Basilio; i altres (1975). Estela mozárabe inédita y el monasterio burgalés de Valeranicas. Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. Vol. 78

Situació:

El monestir, pràcticament ha desaparegut. Estava situat a prop de la població de Tordómar