Possible monestir de Sant Romà de Sidillà

Sidilianum, Cidilian, Sant Romà de les Arenes

(Foixà, Baix Empordà)

Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà

Es tracta d'una senzilla església preromànica de nau única i absis rectangular. Es disposa de molt poca informació documental d'aquesta construcció i hom la fa força antiga, fins i tot s'ha dit que data del segle VII, tot i que el més probable és que sigui del IX. Al seu voltant es troben restes de construccions anteriors, d'origen romà, que corresponen al lloc de Sidillà, que va quedar deshabitat entre els segles XIII i XIV i a poc a poc cobert per la sorra de les dunes i l'arbrat.

Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà

Tot i que l’arqueologia no ho ha pogut confirmar, s’ha volgut veure en aquest lloc un petit establiment monàstic, però sense proves documentals. Un muret o cancell divideix l’església en dos espais diferenciats: un format per bona part de la nau i amb una porta oberta a sud i l’altre que comprèn el presbiteri i el que podria ser el cor, amb una petita porta independent oberta al mur nord de l’església.

El lloc s'esmenta en un testament de l'any 983 i no és fins al 1221 quan l'església figura com una parròquia. En cap cas s'esmenta clarament com a monestir, però si així fos, caldria plantejar el caràcter de les construccions immediates a l'església. El lloc també és conegut localment com Sant Romanç i amb el topònim de les Arenes. Al nord d'aquí es troben uns murs de considerable alçada amb aparell d'opus spicatum, una construcció coneguda com capella de Sant Sebastià, que té un origen força antic, entre els segles IV i V.

Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Parament d'opus spicatum, al sud
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Volta del presbiteri
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Porta nord
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Sant Romà de Sidillà
Planta esquemàtica de Sant Romà de Sidillà

Bibliografia:
  • BADIA I HOMS, Joan; RAMOS, M. Lluïsa (1989). Sant Romà de Sidillà (o de les Arenes). Catalunya romànica. Vol. VIII. L’Empordà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BOTO VARELA, Gerardo (2006). Topografía de los monasterios de la marca de Hispania (ca. 800 – ca. 1030). A Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media. Aguilar de Campoo: Fund. Santa María la Real
  • GAITX MOLTÓ, Jordi (2016). Sidillà, un conjunt preromànic. Revista de Girona, núm. 297
  • GAVÍN, Josep M. (1983). Inventari d'esglésies. Vol. 14. Baix Empordà. Barcelona: Arxiu Gavín
  • RIPOLL, Gisela; TUSET, Francesc; i altres (2019). Sidillà, de vil·la romana a aglomeració medieval. Revista de Girona, núm. 312

Situació:
Vista aèria

Les ruïnes de l'església són en un bosc al nord de Foixà