Monestirs de
Catalunya
Donades Comunitat de Santa Maria de Sales
< anterior Inici Catalunya Baix Llobregat Viladecans següent >
castellano
cercador contacte facebook

Baix Llobregat

L’ermita de la Mare de Déu de Sales s’aixeca en un indret ja ocupat des d’època romana per una vil·la que cal situar al segle I aC. Pel que fa a l’església, les restes més antigues conegudes són d’època romànica tot i que aquell lloc de culte patiria modificacions més o menys importants en el decurs del temps. El lloc de Sales es troba esmentat per primer cop l’any 986 relacionant-lo amb el monestir de Sant Cugat i l’ermita documentada des de l’any 1141. Poc després, l’any 1148, aquesta església fou cedida a la canònica de la catedral de Barcelona pel seu propietari, Bernat de Bleda, canonge d’aquella comunitat.

Santa Maria de Sales
L'ermita de la Mare de Déu de Sales (2006)


Santa Maria de Sales
L'ermita de la Mare de Déu de Sales després de la restauració

Santa Maria de Sales
Llinda de la porta amb la data de 1694


Possiblement aprofitant la inestabilitat que patia aquest territori de l’Eramprunyà, amb pèrdua de poder i allunyament de Sant Cugat, es va establir a l’església de Sales una comunitat de dones que es van agrupar sense una regla coneguda, independent dels organismes eclesiàstics i que hom coneix amb el nom de deodates o donades. Aquesta comunitat de Sales és coneguda des de l’any 1275 i d’aquí endavant hom la troba participant com a tal comunitat en diversos actes o petites transaccions econòmiques, pel que disposaven de béns propis. El 1303 hi consta una visita pastoral de la que es dedueix que la seva activitat era ben vista des de la diòcesi. Va patir, però, l’oposició del capellà de la parròquia Sant Climent de Llobregat que no veia amb bons ulls l’activitat d’unes dones que s’escapaven al seu control. Aquestes diferències van arribar als tribunals, els quals van dictaminar que qualsevol acte de tipus econòmic que establís la comunitat de donades havia de comptar amb el vist-i-plau del rector de Sant Climent.

Sales
L'ermita de la Mare de Déu de Sales
Fotografia d'autor desconegut (c1920?)
Col·lecció particular

Santa Maria de Sales
Interior de l'ermita de Sales, el 2006
Fotografia del departament de Patrimoni Cultural
AMVA, Fons Ajuntament de Viladecans

Santa Maria de Sales
Ermita de la Mare de Déu de Sales


El 1315, el bisbe Ponç de Gualba va intervenir en l’afer posant la casa sota la seva disciplina, disposant la seva intervenció en l’admissió de més membres a la comunitat, tot i reconèixer la bona marxa de la mateixa i l’absència de irregularitats en la seva activitat. No va posar l’establiment sota cap orde o regla establert. Aquella comunitat, formada per tres o quatre donades, va mantenir-se fins que el bisbe de Barcelona la va dissoldre cap els anys 1333-34, en aquest sentit el 1334 va ordenar la devolució del dot aportat per la deodata Sibil·la quan aquesta fou admesa a la comunitat. Després hi consta la existència d’ermitans fins èpoques molt recents. Al seu costat s’hi va situar el cementiri municipal.

Santa Maria de Sales
Ermita de Sales, exterior de l'absis


L’antiga ermita de la Mare de Déu de Sales conserva la nau amb volta de canó d’època romànica, el presbiteri està format per un absis poligonal de tradició gòtica, de finals del segle XVI, un porxo de la mateixa època, reformat el 1694 segons la data de la porta. Tenia adossada la casa de l’ermità. En les darreres intervencions s’han descobert restes de decoració mural conservades molt fragmentàriament i que caldria situar entre els segles XIII i XVI.

Santa Maria de Sales
Decoració mural gòtica, de començament del segle XIV
Fotografia del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona


Santa Maria de Sales
Absis de l'ermita de Sales
D'una fotografia estereoscòpica de Josep Salvany, 1916
Biblioteca de Catalunya

Santa Maria de Sales
Mare de Déu de Sales (entre 1926-28)
Fotografia de J. Mas Guàrdia
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Sales
Ermita de Sales (1979)
Ajuntament de Viladecans
Font: Generalitat de Catalunya. Calaix


Santa Maria de Sales
Esquema de la planta de l'ermita de Sales

Santa Maria de Sales
Ermita de Sales, façana nord

Santa Maria de Sales
Porxo  de la ermita (2006)


Santa Maria de Sales
Ermita de Sales clau de volta de l'absis

Santa Maria de Sales
Ermita de Sales, arcosoli obert al mur sud

Santa Maria de Sales
Pintura mural de l'arcosoli
Fragment d'una Anunciació


Sales
Goigs de la Mare de Déu de Sales (Barcelona, 1834)
Réseau des Médiathèques, Montpeller

Sales
Goigs de la Mare de Déu de Sales (Barcelona, 1864)
Réseau des Médiathèques, Montpeller

Sales
Goigs de la Mare de Déu de Sales (1928)
Col·lecció particular

Santa Maria de Sales
Goigs de la Mare de Déu de Sales
Col·lecció particular


Santa Maria de Sales
Ermita de la Mare de Déu de Sales (entre 1890 i 1911)
Fotografia de Juli Vintró i Casallachs
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

La Torre del Baró
La Torre del Baró, centre de la quadra de Viladecans (sense data, voltants de 1900?)
Dibuix d'Eudald Canivell i Masbernat (1858-1928)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 

Bibliografia:
- BAUCELLS I REIG, Josep (2005). Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344). Vol. II. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

- BOTINAS, Elena i altres (2002). Les beguines. La Raó il·luminada per Amor. Barcelona: Pub. de l'Abadia de Montserrat
- EIXARCH FRASNO, Josep (1989). Les arrels històriques de Viladecans. Viladecans: Ajuntament de Viladecans

- LACUESTA, Raquel, i altres (2013). El misteri de les pintures murals de l’ermita de Santa Maria de Sales (segles XIII i XVI). Diputació de Barcelona
- LACUESTA, Raquel, i altres (2014). La ermita de Santa María de Salas, de Viladecans (Barcelona). Recuperación e interpretación de las pinturas murales. Papeles del Partal. Núm. 6.

- LACUESTA, Raquel, i altres (2014). La ermita de Santa María de Salas, de Viladecans (Barcelona). Recuperación e interpretación de las pinturas murales. Papeles del Partal. Núm. 6.
- LLIGADAS VENDRELL, Josep (2012). Viladecans, els llocs i les històries. Viladecans: Grup Tres Torres
- LLIGADAS VENDRELL, Josep (2017).. Viladecans i l'ermi¡ta de la Mare de Déu de Sales. Viladecans: Grup Tres Torres
- PAGÉS I PARETAS, Montserrat (1992). Catalunya romànica. Vol. XX. El Barcelonès, el Baix Llobregat... Barcelona: Enciclopèdia Catalana
- SANAHUJA, Dolors; LORÉS, Immaculada; LACUESTA, Raquel; FIERRO, Xavier; CAIXAL, Àlvar; VERRIÉ, Frederic-Pau (2002). Viladecans terra de pagesos i senyors. Els temps medievals. Viladecans: Arxiu Històric de la Ciutat

Situació:

L'ermita de la Mare de Déu de Sales és al cementiri, a llevant del centre de Viladecans

Baldiri B. - Abril de 2006 / Actualitzat novembre de 2018