Sant Daniel, eremita i màrtir
< índex castellano >

La vida de sant Daniel de Girona fou relatada per Antoni Vicenç Domènec a la seva Historia general de los santos y varones ilustres. Segons aquesta narració, Daniel era originari d’Armènia, de família acomodada. Molt jove, va deixar la seva mare vídua i la seva germana per anar al desert a practicar l’eremitisme. Miraculosament fou aconsellat d’anar a Jerusalem i es va establir a les seves rodalies on va fer-se deixeble d’un eremita anomenat Josep, que el va instruir i amb qui va protagonitzar l’episodi miraculós en el que foren alimentats per un enviat de Déu que els va proveir de pa. Daniel va patir al desert temptacions de diables en forma dels seus familiars que li aconsellaven que deixés el retir i tornés a casa. Una aparició miraculosa el va posar en contacte amb Crescenci, un pelegrí originari d’Arle, Daniel va tornar a casa acompanyat de Crescenci i Andreu, seguidor i deixeble de Daniel.
 

Sant Daniel de Girona
Sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

Finalment va embarcar a Itàlia, després de passar per Roma, va establir-se a Arle amb Crescenci on, en companyia d’Andreu van propagar la fe cristiana. Fou perseguit i empresonat per aquest motiu i finalment condemnat a la foguera, martiri del que miraculosament va sortir indemne. Després fou llençat al Roine lligat de mans i peus però les aigües es van separar i en va sortir il·lès un altre cop. Un altre dia el van llençar a les feres (episodi que recorda el de Daniel bíblic). Finalment va morir decapitat, la data de la seva mort, segons aquest relat, fou l’any 888. Les relíquies del sant van esdevenir miraculoses i per temor a més represàlies, Andreu i Parabasten, la vídua de Crescenci, van portar d’amagat el cos del sant fins Girona i fou enterrat a la Vall Tenebrosa, on més endavant s’establiria el monestir de benedictines de Sant Daniel de Girona.

A l’antic monestir de Santa Anna de Barcelona també es veneren les relíquies de sant Daniel, que la tradició diu que s’havien portat des de Girona.
 

Sant Daniel de Girona
Daniel eremita temptat pels diables
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Sant Daniel de Girona
Daniel respectat per les feres que l'havien de devorar
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Sant Daniel de Girona
Monestir de Sant Daniel de Girona
 
Té relació amb:
- Monestir de Sant Daniel de Girona
- Monestir de Santa Anna de Barcelona
Sant Daniel de Girona
Sant Daniel representat en un goigs
MémoNum - MCEZ de Montpellier

 
Sant Daniel de Girona
El jove Daniel s'acomiada de la seva família
per retirar-se com eremita
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Sant Daniel de Girona
Daniel i l'eremita Josep alimentats per un àngel
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Sant Daniel de Girona
Daniel miraculosament protegit de les flames del forn
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Sant Daniel de Girona
Decapitació de sant Daniel a Arle
Detall de sepulcre de sant Daniel
Mestre Aloi, 1345
Monestir de Sant Daniel de Girona

 
Santa Anna
Sant Daniel, venerat a l'església de Santa Anna de Barcelona
Detall d'un goigs
MémoNum - MCEZ de Montpellier

 
Santa Anna
Capçalera d'un goigs de sant Daniel
Col·lecció particular

Bibliografia:
- ARAN I SURIOL, Joan (2002). Santa Anna de Barcelona. Monestir, col·legiata i parròquia. Barcelona: Ed. Mediterrànea
- GIRONELLA I DELGÀ, Anna (2010). El monestir de Sant Daniel. Mil anys de vida a la Vall. Girona: Ajuntament de Girona
- VICENÇ DOMÈNEC, Antoni (1602). Historia general de los santos y varones illustres en santidad del principado de Cataluña. Barcelona: Graells Dotil
 
Baldiri B. - Març de 2016
Tornar