Convent de la Mercè de Vic

Mercedaris de Vic / Mare de Déu de la Mercè de Vic

(Vic, Osona)

La Mercè de Vic
La Mercè de Vic
Convent ara desaparegut. Postal antiga
Col·lecció particular

Els mercedaris s'establiren a Vic l’any 1254 fora muralla, el 1245 es van assentar en un lloc proper a l’actual convent de Sant Domènec, entre el 1316 i 1320 es va aixecar una capella i el 1355 va començar l’obra d’una església més àmplia, però l’any 1365 el convent fou enderrocat per evitar que fos fortificat i representés un perill per la ciutat. A causa d’això van instal·lar-se de manera provisional fins que el 1367 van adquirir uns terrenys prop del portal d’en Teixidor, al sud del recinte emmurallat.

La Mercè de Vic
Interior de l'església de la Mercè, enderrocada el 1936
Fotografia de Gaietà Barraquer publicada a
Los religiosos en Cataluña durante
la primera mitad del siglo XIX
(1915)

La construcció de la nova església ja havia començat el 1383 i l'obra es va allargar en el temps, no es va acabar fins el 1463. Aquesta església fou modificada en època barroca, quan també es va refer el convent. Ja al segle XIX, va patir els efectes del Trienni Liberal i la desamortització de 1835 que va tancar definitivament la casa mercedària. Després de passar a mans del bisbat, el 1849 fou cedit als Missioners Claretians, que s’hi van establir adaptant el convent mercedari. L’església i convent de la Mercè foren enderrocats el 1936 i els claretians van reedificar la casa durant la segona meitat del segle XX.

La Mercè de Vic
Claustre de la Mercè de Vic
Fotografia de Josep Salvany (1916)
Biblioteca de Catalunya
La Mercè de Vic
L'actual casa clatretiana
La Mercè de Vic
Mare de Déu procedent de la Mercè
Museu Episcopal de Vic
La Mercè de Vic
El convent al Plano de la ciudad de Vich (1863)
Institut Cartogràfic de Catalunya

Bibliografia:
  • AUTORS DIVERSOS (1997). La orden de Santa Maria de la Merced (1218-1992). Roma: I. H. Orden de la Merced
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: F. J. Altés
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1915). Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: F. J. Altés
  • GAVÍN, Josep M. (1984). Inventari d'esglésies. Vol. 15. Osona. Barcelona: Arxiu Gavín
  • JUNYENT, Eduard (1980). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: Curial
  • SÁINZ DE LA MAZA, Regina (1988). Los mercedarios en la Corona de Aragón. Miscel·lània de Textos Medievals. Barcelona: C. S. Investigaciones Científicas
  • SALARICH, Joaquín (1854). Vich: su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic: Soler Hermanos

Situació:
Vista aèria

El convent era al sud del nucli antic de Vic, on ara hi ha l'església de Sant Antoni M. Claret