Convent de Santa Maria de les Sogues

Santuari de la Mare de Déu de les Sogues / Sancte Marie de les Sogues

(Bellvís, Pla d'Urgell)

Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues

L’origen d’aquest convent cal cercar-lo en l’aparició miraculosa de la Mare de Déu de les Sogues a Joan Amorós, esdeveniment que la tradició situa en l’any 1190, altres fonts diuen que en aquest lloc hi havia hagut anteriorment una torre de defensa i una mesquita. El cert és que, gràcies al miracle, el lloc va esdevenir un santuari i centre de devoció molt popular, depenent de la parròquia de Bellvís.

Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues

A causa de la gran afluència de devots, es va optar per cercar un orde religiós que tingués cura del lloc i poder atendre els actes litúrgics i celebracions, per això, el 1583 es va fer cessió del santuari a l'orde de la Santíssima Trinitat, que va prendre possessió del lloc el 1589. Els trinitaris s'hi van estar fins a l'exclaustració de 1835, quan el santuari va quedar abandonat i es va traslladar la imatge de la Mare de Déu a l'església parroquial. El convent trinitari i església s'enderrocaren entre el 1841 i 1842. Ara hi ha algunes restes dels fonaments de l'església, de tombes i de construccions modernes fetes amb voluntat de dignificar l'espai. Al cementiri proper es va aixecar una petita capella amb l'advocació de la Mare de Déu de les Sogues.

Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues
Capçalera d'un goigs de la Mare de Déu de les Sogues
Col·lecció particular
Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues
Planta del convent, segons A. Parramon
A Notas para la historia de Ntra. Sra “de les Sogues”
Mare de Déu de les Sogues
Mare de Déu de les Sogues
La capella moderna, al cementiri

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: F. J. Altés
  • CAMÓS, Narciso (1657). Jardín de Maria plantado en el Principado de Cataluña. Barcelona: Plantada
  • GONZÁLEZ, Joan-Ramon. (2012). Reflexions arqueològiques sobre el jaciment de les Sogues (Bellvís). Ordes menors: Els trinitaris d’Anglesola, Avinganya i Lleida. Sant Martí de Maldà: Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • PARRAMON, Antoni Mª (1956). Las fiestas de la "Treta" de Nuestra Señora de les Sogues. Analecta Sacra Tarraconensia, núm. 29.1
  • PARRAMON, Antoni Mª (1956). Notas para la historia de Ntra. Sra “de les Sogues”. Ilerda. Núm. I, fasc. II
  • TORRES, Jaume. (2012). El santuari de la Verge de les Sogues de Bellvís i l’orde de la Santíssima Trinitat. Ordes menors: Els trinitaris d’Anglesola, Avinganya i Lleida. Sant Martí de Maldà: Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Situació:
Vista aèria

Santa Maria de les Sogues és al nord de Bellvís