Comanda de Sudanell

Sonadell

(Sudanell, Segrià)

Sudanell
Sudanell

Després de la recuperació del territori als musulmans, el lloc de Sudanell fou assignat a Guerau de Jorba. El 1176, el seu fill, Guillem d'Alcarràs, va fer donació de Sudanell a l'orde del Temple, però el 1185 Guerau va atorgar testament en el qual consten béns en aquest lloc que foren llegats a l'orde de l'Hospital. Segurament el Temple no va arribar mai a establir cap comanda en aquest indret.

El 1203, Pere del Catòlic donava a l'Hospital el castell i terme de Sudanell, aquest orde encara va adquirir el 1225 certs drets sobre el lloc que encara mantenia Guerau de Jorba, fill de Guillem d’Alcarràs. Sudanell esdevindria una de les grans propietats dels hospitalers en terres de Lleida, però no seria fins a la reorganització dels béns i possessions de l'orde que es va fer després dels profunds canvis que va provocar la dissolució de l'orde del Temple que, si més no, intentarien formalitzar un nou establiment. El 1323 Sudanell havia esdevingut un important centre administratiu, fins i tot en aquesta data s'esmenta a Jaume de Ribelles com a comanador d'aquest lloc, encara que potser mai arribaria a funcionar com a tal o tindria una vida efímera. Al segle XVI era una dependència de la comanda de Gardeny. No hi ha restes visibles del castell on s'establiria aquesta possible comanda, construcció que s'esmenta documentalment el 1591 quan ja es trobava en males condicions.


Bibliografia:
  • ALTISENT, Agustí (1978). Seguint el rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge. Aplec de treballs, núm. 1
  • CATALÀ, Pere (1979). Els castells catalans. Vol. VI-2a part. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • ERITJA, Xavier; ORTEGA, Pascual (1997). Castell de Sudanell. Catalunya romànica. Vol. XXIV. El Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • FUGUET SANS, Joan (2000). Templers i hospitalers III. Barcelona: Rafael Dalmau Editor
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida, Pagès Editors

Situació:

No hi ha restes visibles d'aquesta casa hospitalera