Convent de la Trinitat d'Anglesola

Trinitaris d'Anglesola

(Anglesola, Urgell)

Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Portal del convent

El convent trinitari d’Anglesola fou establert l’any 1204 d’acord amb Joan de Mata, el fundador de l’orde trinitari, estava situat a llevant de la vila, en el camí de Lleida a Barcelona. La fundació fou impulsada pels senyors de la vila, Berenguer II d’Anglesola i la seva esposa Anglesa. Els senyors del llinatge d’Anglesola havien fundat aquí anys enrere un hospital i amb l’arribada dels trinitaris, aquests van passar a tenir-ne cura, els propis fundadors l’any 1214 van entrar a l’orde dedicant-se a les tasques hospitalàries.

Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola

Tot i que el 1398 els trinitaris ja no estaven al front de l’hospital, el convent va mantenir-se durant els segles següents, l’església es va reedificar a partir del 1600. Va mantenir la seva activitat fins que fou exclaustrat el 1835, ni la guerra del Francès ni el Trienni Liberal havien afectat, al menys de manera notable, aquesta casa. A partir de la desamortització el conjunt conventual es va anar degradant i va servir de pedrera per aixecar altres construccions, el 1904 el va visitar Gaietà Barraquer que el troba molt deteriorat, en mans de particulars i utilitzat en part com magatzem. Actualment és de propietat particular, conserva alguns elements originals del convent recuperats de les ruïnes, cal destacar especialment una imatge de Joan de Mata.

Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Fotografia de Gaietà Barraquer
Publicada a Los religiosos en Cataluña durante...
Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Trinitaris d'Anglesola
Imatge de Joan de Mata, el fundador

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 1. Barcelona: F. J. Altés
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1915). Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Vol. I. Barcelona: F. J. Altés
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1916). Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Vol. III. Barcelona: F. J. Altés
  • GAVÍN, Josep M. (1987). Inventari d’esglésies. Vol. 20. Segarra, Urgell. Barcelona: Arxiu Gavín
  • LLOBET, Josep M. (2012). Documents sobre el convent de la Santíssima Trinitat d’Anglesola (1561-1832). Ordes menors: Els trinitaris d’Anglesola, Avinganya i Lleida. Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • ROVIRA, Pilar (1997). Santa Trinitat d'Anglesola. Catalunya romànica. Vol. XXIV. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • SANAHUJA, Josep i altres. (2012). Noves aportacions sobre el convent trinitari d’Anglesola. Ordes menors: Els trinitaris d’Anglesola, Avinganya i Lleida. Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • YEGUAS, Joan (2013). La riquesa artística de Vilagrassa i Anglesola a l’època del renaixement (1500-1640). Romànic tardà a les terres de Lleida. Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Situació:
Vista aèria

Al carrer Major d'Anglesola, a llevant del centre"