Convent de la Mercè de Tàrrega

Mercedaris de Tàrrega / Sant Joan

(Tàrrega, Urgell)

La Mercè de Tàrrega
La Mercè de Tàrrega

Fundat el 1227 gràcies a una iniciativa del rei Jaume I, la casa es va posar sota l’advocació de Sant Joan i estava situada fora muralla i prop d’aquesta. Justament a causa d’això, en el tercer quart del segle XIV el convent fou enderrocat amb la intenció de millorar les defenses de la ciutat i facilitar la construcció de les noves muralles. El 1383 l’infant Martí (1356-1410) va fer una donació destinada a la construcció de l’església de Sant Joan, dels mercedaris, també extramurs.

La Mercè de Tàrrega
La Mercè de Tàrrega

El 1451 es va aprovar el trasllat de la comunitat mercedària a un nou emplaçament situat a l’interior de la vila, on encara es troba l’actual església de la Mercè. A començament del XIX enderrocaren l'antic convent per a bastir-ne un de nou, més espaiós. En el mateix segle XIX, va patir els efectes de la guerra del Francès resultant saquejat. En canvi la casa fou respectada relativament durant el Trienni Liberal, època en que s’hi va traslladar la comunitat exclaustrada de Berga. El 1835 fou exclaustrat de manera definitiva i els mercedaris van haver de fugir de la casa que fou saquejada de nou. Va passar a propietat pública i tingué diversos usos, caserna, escola, sala de ball... El 1845 l’església, que es conservava en bon estat, va tenir funcions parroquials. Finalment, el 1884 el convent i església foren cedits als escolapis que hi van obrir una escola, funció que encara manté.

La Mercè de Tàrrega
La Mercè de Tàrrega
El claustre
La Mercè de Tàrrega
La Mercè de Tàrrega
El claustre
La Mercè de Tàrrega
La Mercè de Tàrrega
Il·lustració publicada a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo II. Barcelona: Francisco J. Altés
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1915). Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: Francisco J. Altés
  • GAVÍN, Josep M. (1987). Inventari d’esglésies. Vol. 20. Segarra, Urgell. Barcelona: Arxiu Gavín
  • SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina (1988). Los mercedarios en la Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV. Miscel·l’ania de Textos Medievals 4. Barcelona: Consell Superior d’Investigacions Científiques
  • SEGARRA I MALLA, Josep M. (1973). Recull d’episodis d’història targarina. Tàrrega: F. Camps
  • SEGARRA I MALLA, Josep M. (1984). Història de Tàrrega amb els seus costums i tradicions. Vol. 1. Tàrrega: Museu Comarcal

Situació:
Vista aèria

Al centre de Tàrrega