Eremitoris de les Cavorques


(el Port de la Selva, Alt Empordà)

Les Cavorques
Les Cavorques
La cova o cavorca núm. 2

Al sud del Port de la Selva, camí de Cadaqués, hi ha un paratge d’interès geològic per les antigues formacions sorrenques amb unes coves o cavorques excavades de manera natural, algunes d’elles treballades per tal d’adaptar-les per ser ocupades.

Les Cavorques
Les Cavorques
La cova o cavorca núm. 2

La mateixa naturalesa del terreny facilita l’excavació i, per tant la possibilitat de convertir les coves en espais aptes per a ser habitats, a més l’indret és arrecerat i relativament apartat de la costa i protegit. Malgrat que en aquests casos és difícil determinar el tipus d’ocupació i l’ús que tenien les balmes o coves i que aquests segurament ha anat variant amb el pas del temps, en aquest cas sembla indiscutible atribuir-li una cronologia antiga, segurament altmedieval. La cavorca més ben conservada (coneguda com la núm. 2) tenia grafits i encara es poden veure vestigis del mur de tancament que la protegia.

Les Cavorques
Les Cavorques
Les Cavorques
Les Cavorques
Les Cavorques
Les Cavorques
Cavorca núm. 6
Les Cavorques
Les Cavorques
Cavorca núm. 6

Bibliografia:
  • BADIA I HOMS, Joan (1981). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-B. Girona: Diputació de Girona
  • BADIA I HOMS, Joan i altres (1990). Catalunya romànica. Vol. IX. L’Empordà II. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BADIA I HOMS, Joan; BOFARULL, Benjamí i altres (2003). Els grafits medievals de les Cavorques (el Port de la Selva, l'Alt Empordà). Actes del I Congrés internacional de gravats rupestres i murals. Lleida: I. E. Ilerdencs

Situació:

L'indret de les Cavorques és a uns 2 km al sud del port de la Selva, per la carretera de Cadaqués