Monestirs
    Eremitisme
anacoretes
Ordes
castellano
cercador contacte

Ordes

 

Valldemossa
Cartoixa de Valldemossa
Paisatge amb eremites

 

L’eremitisme cristià és una forma de vida religiosa basada en el retir voluntari de l’individu, abandonant la societat i els vincles amb aquesta, de fet es tracta d’anar més enllà de la pràctica de l’ascetisme que té com objectiu arribar a la perfecció renunciant als plaers materials (abstinència, pobresa...) tot mantenint-se en el si de  de la societat. Es considera que els primers exemples d’aquesta opció es troben a l’Egipte de segle III, moment en el que sovintegen exemples de persones que ho posen en pràctica. Dintre d’aquest grup cal distingir els eremites dels individus que abandonaven la societat per evitar el sotmetiment a les autoritats, sovint fugint de la justícia, dels recaptadors d’impostos, etc. La vessant religiosa d’aquesta opció va tenir certa popularitat i es va estendre malgrat l’aïllament dels que la practicaven, el que podia dificultar la seva difusió.

Pau Ermità
Sant Pau Ermità, considerat tradicionalment
com el primer eremita, al "desert" d'Egipte
Il·lustració de Solitvdo sive vitae patrvm eremicolarum
(Raphael Sadeler, c1580-1600)
Biblioteca Nacional Digital de Portugal

Aquesta pràctica va donar origen al cenobitisme, és a dir a la vida monacal comunitària, primer formant les laures o colònies d’eremites que donarien pas a organitzacions més complexes, amb regles i sistemes de vida acordats entre els seus membres del que resultaria el monacat i els mateixos ordes monàstics. Existien diferents tipus de “solitaris”, amb pràctiques heterogènies i peculiars, una d’aquestes variants fou la dels “giròvags”, persones que es desplaçaven d’un lloc a altre, per les rodalies de les ciutats, vivint de l’almoina, un sistema que mai va ser vist de grat ni els seus practicants van tenir la consideració de monjos.

La pràctica de l’eremitisme va anar ressorgint i sovintejant en èpoques posteriors, l’Església va intentar sempre reconduir la situació d’aquells heterodoxos apropant-los a les seves estructures organitzatives a través dels bisbats o, més habitualment, integrant-los en alguns dels ordes monàstics aprovats, que sovint permetia una certa independència del poder episcopal, però en el si d’una comunitat reglada.

Pou del Merli
Eremitori núm. 1 del Pou del Merli

Per la seva pròpia naturalesa, l’eremitisme és una pràctica molt mal documentada pel que fa a la seva història, no hi ha arxius ni documentació directa tot i que es troben testimonis a travès de persones que s’havien pogut relacionar amb els anacoretes. La situació és força diferent de la que hom troba en altres organitzacions religioses de tipus monàstic que tenen voluntat i cura en deixar testimoni de la seva presència. Malgrat aquesta mancança, tradicionalment s’ha atribuït l’origen d’alguns monestirs coneguts en un eremita en concret o a un grup d’eremites que hauria donat pas a un nucli cenobític: Sant Pere de Gaià i Santes Creus (Alt Camp) Sant Salvador de la Vedella (Berguedà) Escaladei (Priorat) potser Santa Maria de Lavaix (Alta Ribagorça) entre molts altres. Fora de Catalunya es pot esmentar San Juan de la Peña (Osca) San Pedro de Arlanza (Burgos) San Millán (la Rioja, vinculat a la figura de sant Emilià) Lerins (Alps Marítims) els Pares del Jura, etc.

Sant Magí
Sant Magí, eremita del lloc de Brufaganya (Conca de Barberà)
Gravat de Joaquim Ballester (s XVIII)
Biblioteca Nacional de España
El Llor
Eremitori del Llor

D’altra banda, aquesta pràctica també es troba en la idea i origen d’alguns ordes monàstics, com ara els cartoixans, l’orde de la Camàldula o, fins i tot, els jerònims en època molt més avançada. Un altre vessant d’aquesta pràctica són els eremitoris existents a recer de monestirs cenobítics tradicionals, com poden ser els de Montserrat (Bages) o els “deserts” del Carme descalç: Sant Hilari de Cardó (Baix Ebre) o el Desert de les Palmes (Castelló).

Hi ha indrets que tradicionalment són considerats antics eremitoris que amb el pas del temps van evolucionar fins esdevenir capelles, ermites o altres llocs de culte: Santa Maria del Montsant (Priorat) la Brufaganya (Conca de Barberà) Vallclara (Priorat). Es més difícil identificar els eremitoris que no van tenir continuïtat a causa de la pròpia naturalesa dels mateixos, sovint una cova o una construcció feta amb materials peribles. Hom considera com a tals un ampli conjunt de coves naturals o excavades. A Catalunya podem esmentar, entre altres, els eremitoris de Pou de Merli, Benviure i Cervelló (tots al Baix Llobregat) un altre conjunt als Prats de Rei (Anoia). En altres llocs de la Península s’han estudiat importants conjunts a la Rioja, Navarra, Burgos...

Montserrat
Eremites a Montserrat
Representació de l'ermita de Sant Onofre, a Montserrat
Il·lustració de Montserrat, su pasado, su presente y su provenir (1967)

Montserrat
Eremites a Montserrat
Interior de la ermita de S DIMAS
Machet, 1806
Bibliothèque numérique de l’INHA
Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet


La Vedella
Sant Salvador de la Vedella
Possiblement d'origen eremític

Sant Cibar
L'eremita Cibar o Eparqui d'Angulema
Il·lustració d'Homiliariorum fragmenta
Bibliothèque nationale de France

Sant Hilari de Cardó
Ermita de la Columna
A Sant Hilari de Cardó (Baix Ebre)


Saint-Roman
Saint-Roman de l’Aiguille (Gard)
D'origen eremític i dedicat a sant Romà de Condat

Sant Simeó Estilita
Un atre grup de solitaris eren els estilites que vivien
en un espai reduït, dalt d'una columna
El més conegut és Simeó Estilita (s V)
Relleu d'un un cancell amb sant Simeó (s V-VI)
Museu Bode, Berlín

Sant Simeó Estilita
Església del monestir de Sant Simeó Estilita
Amb restes de la columna que ocupava l'anacoreta
Qal'at Sim’an, Síria


Bibliografia:
- COLOMBÁS, García M. (2004). El monacato primitivo. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos
- GARCÍA DE CORTÁZAR, José A. i altres (2011). El monacato espontáneo. Eremitas y eremitorios en el mundo medieval. Aguilar de Campoo: Fund. Santa María la Real
- MASOLIVER, Alexandre (1978). Història del monaquisme cristià. Vol. I. Des dels orígens fins a Sant Benet. Barcelona: Pub. de l’Abadia de Montserrat
- MORAL, Tomás (1995). España eremítica. Leyre
- MOYA OLLER, Anna (2017). Ascetisme i monacat tardoantic a la tarraconense (ss. IV-VII). Una aproximació sociocultural i arqueològica. Tesi Doctoral. Universitat Rovira i Virgili
Baldiri B. - Febrer de 2021