Abadia de Vila-sacra

Villae Saccari / Villasacra / Sant Pere de Rodes de Figueres

(Vila-sacra, Figueres, Alt Empordà)

Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra

En aquest lloc es conserva un castell conegut com Abadia o Casa de l’Abat a causa de la seva relació amb el monestir de Sant Pere de Rodes i que fins i tot va ser seu de l’abadia entre els anys 1798 i el 1818. Vila-sacra fou una de les propietats més importants a la plana d’aquell monestir, el lloc ja figura esmentat en una carta del papa Benet VI de l’any 974 a l’abat Hildesint de Sant Pere de Rodes.

Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra
Escut de l’abat Esteve d’Agramunt

L’any 1240 el monestir va comprar el castell a Gilabert de Cruïlles i poc a poc va anar adquirint més propietats a Vila-sacra. Una cèdula reial de 1798 va autoritzar el trasllat de la comunitat de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra a petició dels monjos i vist l’estat ruïnós del monestir a conseqüència de l’ocupació francesa de 1797, l’aïllament del lloc i l’exposició als malfactors. La comunitat va demanar al rei autorització per traslladar-se a la vila de Figueres, però més endavant van sol·licitar el vistiplau per poder anar a Vila-sacra on hi posseïen un casal que reunia les condicions adients i on es podien instal·lar els monjos. En aquella autorització s’obligava a demolir l'antic monestir per evitar que esdevingués refugi de malfactors.

L’estada en aquest lloc fou molt breu, aviat van començar les gestions per un nou trasllat a Figueres, el 1805 ja es va demanar i es va començar a bastir la nova casa. Mentre, i a causa de la guerra del Francès, l’abadia de Vila-sacra fou exclaustrada i ocupada com caserna, amb les conseqüents destrosses. Els monjos hi van retornar el 1814 i s’hi van estar fins el 1818, data en que es van traslladar a Figueres, on es va mantenir la comunitat en construccions provisionals fins l’exclaustració.

Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra
La torre
Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra
L'any 2002, abans de la restauració
Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra
L'any 2002, abans de la restauració
Abadia de Vila-sacra
Abadia de Sant Pere de Rodes a Figueres
L'Asil Villalonga és el lloc que ocupava el monestir a Figueres

Bibliografia:
  • ARNALL JUAN, M. Josepa (1984). Vila-sacra sota la influència de Sant Pere de Rodes. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 17
  • BADIA I HOMS, Joan (1990). Catalunya romànica. Vol. IX. L’Empordà II. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BADIA I HOMS, Joan (1981). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-B. Girona: Diputació de Girona
  • MASMARTÍ, Sònia; PUIG, Anna Maria (2020). El monestir de Sant Pere de Rodes a Vila-sacra i Figueres. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 51
  • PUJOL I CANELLES, Miquel (2010). Trasllat de la comunitat del monestir de Sant Pere de Rodes al castell de Vila-sacra. Miscel·lània en honor de Josep Maria Marquès. Diputació de Girona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat

Situació:
Vista aèria

Vila-sacra és a llevant de Figueres

Vista aèria

Del monestir de Figueres hi ha restes escasses, a nivell arqueològic, on ara s'aixeca l'Asil Villalonga