Monestir de Santa Clara de Palma

Santa Clara de Mallorca / Clarisses de Palma

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma

El monestir de clarisses de Palma fou fundat a instàncies de la casa de Santa Clara de Tarragona, que el 1256 va aconseguir el corresponent vistiplau del papa Alexandre IV qui, a més, va demanar al bisbe Ramon de Torrella la seva intervenció en l’afer i als framenors d’auxiliar tant espiritualment com material la comunitat de monges. Jaume I també va donar el seu suport a l’empresa i especialment a les monges tarragonines, va concedir privilegis i confirmà les adquisicions i donacions destinades a la construcció del nou monestir.

Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma

Es van adquirir uns terrenys propietat de Bernat de Santa Eugènia amb la col·laboració econòmica de la casa de Tarragona, operació confirmada pel monarca l'any 1257. El 1260 començava la clausura de les monges encapçalades per sor Caterina († 1266) procedent de Tarragona, juntament amb sor Guillema. Segurament aquell primer monestir era una adaptació de les cases adquirides. Va esdevenir una comunitat àmplia i notable, el 1323 tenia 62 monges. El 1837, quan arran de les normes desamortitzadores es van reorganitzar les cases femenines, a Santa Clara hi havia 31 monges, a les quals es van afegir 34 més de l'extingida casa de l'Olivar, també a Palma.

Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma

Obres del monestir al Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Retaule de la Passió de Crist (Mestre de la Passió de Mallorca, 1290-1305)
Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Retaule de la Passió de Crist (Mestre de la Passió de Mallorca, 1290-1305)
Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Retaule de la Passió de Crist (Mestre de la Passió de Mallorca, 1290-1305)
Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Resurrecció, compartiment de la Predel·la de Santa Clara (Joan Rosató, s XV)
Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Santa Clara (Anònim, s XVI)
Museu Diocesà de Mallorca
Santa Clara de Palma
Santa Clara de Palma
Il·lustració de Die Balearen (1897)

Bibliografia:
  • BESTARD, Bartomeu (2008). La fundación del monasterio de Santa Clara. Diario de Mallorca (10-08-2008)
  • LLOMPART, Gabriel; i altres (1998). Mallorca gòtica. MNAC, Barcelona
  • LLUÍS SALVADOR D'ÀUSTRIA (1897). Die Balearen. Geschildert in Wort und Bild. Vol. 1. Würzburg / Leipzig: Woerl
  • MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
  • PERELLÓ FERRER, Antònia Mª (1985). Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca. Palma: Moll
  • RICCI, Víctor (2013). Itinerari conventual pel centre històric de la part alta de Palma. Treball de grau. Universitat de les Illes Balears
  • RIPOLL, Lluís; FERRÀ, Joan M. (1990). Ses Monges Tancades. Consell Insular de Mallorca
  • SASTRE, Juan Carlos (2004). Aproximació a l’economia del monestir de Santa Clara (segles XIII-XIV). Abadies, cartoixes, convents i monestirs. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics
  • SASTRE, Joan Carles (2006). Espiritualitat i vida quotidiana al Monestir de Santa Clara. Palma: Ll. Muntaner

Situació:
Vista aèria

El monestir de Santa Clara és al centre antic de Palma, prop de la catedral