Monestir de l’Olivar

Puríssima Concepció de l’Olivar

(Inca, Esporles, Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Monestir de l’Olivar
Monestir de l’Olivar, a Palma (núm. 28)
Ara desaparegut
Detall de La Ciutat de Mallorca (Garau, 1644)
Biblioteca Virtual de Defensa

Monestir fundat el 1491 al Puig de Santa Magdalena d'Inca amb monges urbanistes procedents de la Península. Les precàries condicions que oferia aquell emplaçament van aconsellar el seu trasllat, entre el 1526 i 1530, a s'Esgleieta (Esporles) i abandonar Santa Magdalena, lloc que el 1530 fou ocupat per una nova comunitat de jerònimes sortida de Santa Elisabet de Palma que més endavant també es va veure obligada a desplaçar-se a un altre indret fundant Sant Bartomeu d’Inca. A s'Esgleieta existia un oratori del segle XIII dedicat a la Mare de Déu de l'Olivar sobre el qual van aixecar una nova església, que encara es conserva.

Monestir de l’Olivar
Capella de la Magdalena de Puig d'Inca,
primer establiment del monestir de l'Olivar
Fotografia de Nonnobis2013, a Wikimedia

A causa de les noves directrius sortides del Concili de Trento, que afectaren plenament les comunitats monàstiques femenines, el 1549 es va traslladar de nou, ara a Ciutat de Mallorca, prop de l'hospital de Sant Antoni. Mentre aixecaven el nou monestir que conservaria el nom de l'Olivar, la comunitat va ocupar uns habitatges que van adaptar pel nou ús. La construcció del monestir fou llarga, de 1549 a 1662 amb la interrupció causada per un incendi el 1594. L'església es va fer més endavant, a partir el 1620 i fou consagrada el 1625. El 1837 fou suprimit i la comunitat unida amb la de Santa Clara de Palma. L'antic monestir abandonat per les monges fou convertit en presó fins al 1885 quan es va abandonar a causa de l'amenaça de ruïna, el 1889 es va enderrocar i va quedar una plaça oberta, fins a la construcció d'un mercat el 1951.

Monestir de l’Olivar
L'església de l'Olivar (s'Esgleieta, Esporles),
segon establiment del monestir de l'Olivar
Fotografia de The Mallorca Photo Blog

Bibliografia:
  • ALOMAR, Maria Magdalena (2004). El convent de l’Olivar de Palma. Abadies, cartoixes convents i monestirs. Aspectes demogràfics, socioeconòmics i culturals de les comunitats religioses (segles XIII al XIX). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics
  • BESTARD, Bartomeu (2013). El desaparecido convento de las franciscanas del Olivar. Diario de Mallorca, 20-10-2013
  • GILI, Antoni (1996). Monges clarisses en el Puig d'Inca (1504-1526). II Jornades d'Estudis Locals. Inca, 28 i 29 d’abril de 1995. Ajuntament d’Inca
  • GUASP Y GELABERT, Bartolomé (1973). Alguna documentación inédita sobre el extinguido monasterio del Olivar. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Vol. 34. Palma
  • MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.

Situació:

El monestir de Palma ha desaparegut, el lloc ara l'ocupa el mercat de l'Olivar