Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Monestir de l’Olivar
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Ciutat de Mallorca / Palma

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Mallorca: Ciutat / Palma

Monestir fundat el 1491 al Puig de Santa Magdalena d’Inca amb monges urbanistes procedents de la Península. Les precàries condicions que oferia aquell emplaçament van aconsellar el seu trasllat, entre el 1526 i 1530, a s’Esgleieta (Esporles) i abandonar Santa Magdalena lloc que el 1530 fou ocupat per una nova comunitat de jerònimes sortida de Santa Elisabet de Palma que més endavant també es va veure obligada a desplaçar-se a un altre indret fundant Sant Bartomeu d’Inca. A s’Esgleieta existia un oratori del segle XIII dedicat a la Mare de Déu de l’Olivar sobre el que van aixecar una nova església, que encara es conserva.

L'Olivar
Monestir de l'Olivar, a Palma. Ara desaparegut
Detall de La Ciutat de Mallorca (Garau, 1644)
Imatge de Wikimedia

Clarisses

 

A causa de les noves directrius sortides del Concili de Trento, que afectaren plenament les comunitats monàstiques femenines, el 1549 es va traslladar de nou, ara a Ciutat de Mallorca, prop de l’hospital de Sant Antoni. Mentre aixecaven el nou monestir que conservaria el nom de l’Olivar, la comunitat va ocupar uns habitatges que van adaptar pel nou ús. La construcció del monestir fou llarga, de 1549 a 1662 amb la interrupció causada per un incendi el 1594. L’església es va fer més endavant, a partir el 1620 i fou consagrada el 1625. El 1837 fou suprimit i la comunitat unida amb la de Santa Clara de Palma. L’antic monestir abandonat per les monges fou convertit en presó fins el 1885 quan es va abandonar a causa de l’amenaça de ruïna, el 1889 es va enderrocar i va quedar una plaça oberta fins la construcció d’un mercat el 1951.

L'Olivar
Capella de la Magdalena de Puig d'Inca,
primer establiment del monestir de l'Olivar
Fotografia de Kaerukh, a Wikimedia

L'Olivar
L'església de l'Olivar (s'Esgleieta, Esporles),
segon establiment del monestir de l'Olivar
Fotografia de The Mallorca Photo Blog

Bibliografia:
- ALOMAR, Maria Magdalena (2004). El convent de l’Olivar de Palma. A: Abadies, cartoixes convents i monestirs. Aspectes demogràfics, socioeconòmics i culturals de les comunitats religioses (segles XIII al XIX). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics
- GUASP Y GELABERT, Bartolomé (1973). Alguna documentación inédita sobre el extinguido monasterio del Olivar. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Vol. 34. Palma
- MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
 

Situació:

El monestir ha desaparegut, el lloc ara l'ocupa el mercat de l'Olivar

Detall de Plano y vista marítima de la ciudad de Palma en la isla de Mallorca (Ll. M. Muntaner, 1831)
Biblioteca de Catalunya

Baldiri B. - Maig de 2017