Monestir de Santa Catalina de Sena de Palma

Dominiques de Palma

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Santa Catalina de Sena
Santa Catalina de Sena

Entre els anys 1611 i 1613 el prior del convent de Sant Domingo de Palma, fra Bartomeu Reus, va treballar per l'establiment d'una casa femenina d'aquest orde a Ciutat, fins i tot va adquirir els terrens necessaris, però la seva mort va estroncar aquella iniciativa. El 1656 el noble Joan Baptista Despuig va atorgar un testament en el qual deixava béns que havien de permetre la fundació del monestir femení.

Santa Catalina de Sena
Santa Catalina de Sena

Despuig va morir aquell mateix any i es va engegar el seu projecte demanant les oportunes llicències, el 1658 arribaven les primeres monges procedents de Santa Caterina de Siena de València que es van aixoplugar prop de la Seu, fins que el 1659 es van poder traslladar a l’emplaçament definitiu del monestir, al carrer Sant Miquel on també es van traslladar les despulles del fundador, seguint la seva voluntat. Les disputes i plets entre les persones designades per portar endavant els desitjos de Despuig i els desacords amb els seus familiars van marcar el primer segle de vida de la casa, afectant el seu correcte desenvolupament. A més, també es van trobar amb l’oposició d’altres estaments de l’Església que eren contraris a un nou establiment monàstic femení, en una ciutat on ja n’hi havia molts.

Era difícil tirar endavant l'empresa només amb els insuficients mitjans que els permetia el llegat fundacional. Un nou plet a finals del segle XVIII i els efectes de la desamortització van tornar a colpir la comunitat que es va veure desposseïda de molts dels seus béns. Les pressions urbanístiques de mitjans del segle XX van portar a la venda del monestir l'any 1962 i començar la construcció d'un de nou al Camí Vell de la Bunyola, al nord-est de Palma, on el 1966 es va consagrar la nova església, el 2013 el nou monestir es va cedir a la Fundació Sant Joan de Déu. El 1964 es va protegir l'antiga església del primer establiment i es va poder salvar de l'enderroc, el claustre es va traslladar a la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears.

Santa Catalina de Sena
Santa Catalina de Sena

Bibliografia:
  • PASCUAL BENNASAR, Aina i altres (2001). Santa Catalina de Sena. Memòria històrica d’un convent (1659-1966). Universitat de les Illes Balears
  • PERELLÓ FERRER, Antònia Mª (1985). Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca. Palma: Moll
  • RIPOLL, Lluís; FERRÀ, Joan M. (1990). Ses Monges Tancades. Consell Insular de Mallorca

Situació:
Vista aèria

L'església del monestir és al centre antic de Palma, al carrer de Sant Miquel