Convent de Sant Domingo de Palma

Dominics de Palma / Sant Domènec de Palma / Nostra Senyora de la Victòria

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Sant Domingo de Palma
Sant Domingo de Palma
Detall de La Ciutat de Mallorca (Garau, 1644)
Biblioteca Virtual de Defensa

Els dominics van arribar a Mallorca després de la conquesta de l’illa per Jaume I (1229), el rei els va concedir els terrenys necessaris l’any 1231 i el 1236 ja es treballava en la seva construcció.

Sant Domingo de Palma
Sant Domingo de Palma
Portal de l'església
Il·lustració de Historia general del reino de Mallorca (1841)

Inicialment es va aixecar la capella de Nostra Senyora de la Victòria, però entre el 1296 i 1359 es va bastir una gran església gòtica. Fou la primera fundació dominicana de les Illes, després vindrien els convents de Sant Vicenç Ferrer de Manacor (1576), el del Roser de Pollença (1578) i el de Sant Vicent Ferrer d’Eivissa, a més de Santa Catalina de Sena de Palma, aquest femení. El 1836 el convent fou suprimit, a causa de la seva cèntrica situació i malgrat les veus que s’hi van oposar, fou enderrocat l’any següent després de salvar algunes de les obres de vàlua que conservava. Pràcticament no es conserven restes d’aquesta casa.

Sant Domingo de Palma
Sant Domingo de Palma
Il·lustració de Recuerdos y bellezas de España. Mallorca (1842)
Sant Domingo de Palma
La catedral de Palma des de les ruïnes del convent de Sant Domingo
Portada de Recuerdos y bellezas de España. Mallorca (1842)
Sant Domingo de Palma
Sant Domingo de Palma
Detall del Plano de la Plaza de Palma (1760)
Biblioteca Virtual de Defensa

Bibliografia:
  • ALOMAR, Antoni Ignasi (1993). Les restes de Sant Domingo i de Nª Sra. de la Victòria. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Núm. 49
  • BARCELÓ, Pep (2010). Sepultures a l'antic convent de Sant Domingo de Palma. Palma: L&R
  • DAMETO, Juan i altres (1840-41). Historia general del reino de Mallorca. Vols. 1-3. Palma: Imprenta Nacional
  • DIAGO, Francisco (1599). Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores. Barcelona: Santa Caterina
  • MUNAR, Gaspar (1935). Les ordes religioses a Mallorca. Palma: Lux
  • PIFERRER, Pablo (1842). Recuerdos y bellezas de España. Mallorca. Barcelona: J. Verdaguer
  • RAIS, Mariano (1819). Historia de la provincia de Aragón: Orden de Predicadores desde el 1808-1818. Saragossa: F. Magallón
  • SASTRE ALZAMORA, Mª Pilar (2012). El desaparecido convento de Santo Domingo de Palma. Ensayo de sistematización de su patrimonio histórico-artístico. Universidad de las Islas Baleares

Situació:

El convent ha desaparegut. Era prop de la catedral