Comanda hospitalera de Mallorca

Sant Joan de la Mar

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Comanda hospitalera de Mallorca
Comanda hospitalera de Mallorca
Sant Joan de la Mar

Malgrat que els hospitalers no van participar directament a la conquesta de Mallorca, des de la castellania d’Amposta es va demanar la cessió de béns a l'orde de l’Hospital i gràcies a això van obtenir un terreny a les drassanes de Palma per aixecar un hospital, a més d'altres béns. Amb aquest patrimoni van aconseguir l'establiment d'una comanda amb seu a l'hospital de les drassanes on van aixecar una capella dedicada a sant Joan.

Comanda hospitalera de Mallorca
Comanda hospitalera de Mallorca
Sant Joan de la Mar

Amb la supressió de l’orde del Temple, els hospitalers van aconseguir bona part dels béns dels templers, malgrat l’oposició de Sanç I de Mallorca que també va fer-se amb una part d’aquell patrimoni. Entre les possessions que van anar a mans de l’Hospital hi destaquen el castell del Temple de Palma i el lloc de Pollença. Després d’aquell repartiment, la capella de Sant Joan de la Mar fou assignada al priorat que es va establir a Pollença, mentre que la gestió de la comanda de Mallorca va passar al castell del Temple, a Ciutat. Es conserva la capella de Sant Joan de la Mar tot i que la construcció actual és de la segona meitat del segle XVIII.

Comanda hospitalera de Mallorca
Comanda hospitalera de Mallorca
Sant Joan de la Mar

Bibliografia:
  • FUGUET SANS, Joan (2005). Templers i hospitalers, IV. Guia de la Catalunya Vella, el Penedès, els comtats del Rosselló i Mallorca. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.

Situació:
Vista aèria

La capella de Sant Joan de la Mar, vinculada a l'Hospital, és prop de la Llotja