Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Monestir de la Real de Mallorca
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Ciutat de Mallorca / Palma

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Mallorca: Part Forana

Aquest és un dels molts monestirs que es van fundar a Mallorca després que Jaume I conquerís l’illa l’any 1229, però no fou fins el 1232 que el monarca va complir amb la seva promesa a l’abat de Poblet de tenir en compte l’orde del Cister en la distribució de béns a l’illa. El rei Jaume va encarregar al comte Nunó Sanç de tenir cura de l’afer que no es va concretar fins el 1239 amb la cessió del lloc de La Real, situat prop de Palma, a més d’altres béns. El nou monestir seria fill de Santa Maria de Poblet i en el futur hi mantindria una forta vinculació, fins el 1560 quan les grans decisions de la Real ja no havien de passar per Poblet. Sembla que el monestir ja estava en funcionament el 1240, data en que es troba documentació de la casa.

La Real
Portal d'accés al recinte monàstic de la Real

Cistercencs

 

La Real
Església del monestir de la Real
La Real
Monestir de la Real
Claustre

Entre les propietats de la Real cal fer esment de l’alqueria de Miramar que el 1276 va ser objecte d’una permuta signada per Jaume II de Mallorca i finalment es va oferir als framenors i Ramon Llull hi va poder fundar el col·legi de Miramar. La iniciativa fou de curta durada i el 1300 va tornar als cistercencs. La vida monàstica va tenir continuïtat a la Real fins el 1835, quan la comunitat cistercenca el va deixar definitivament. Més endavant va recuperar l’activitat religiosa i fou lliurat a la congregació de Missioners dels Sagrats Cors que hi va establir la seva seu i hi va viure el fundador, Joaquim Rosselló (1833-1909) fins la seva mort.

La Real
Monestir de la Real
Església

La Real
Monestir de la Real
Retaule de Sant Onofre (1601)
Filiació de la Real
Segons l'Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)

Abadia de Claravall (Aube) / 1115
Abadia de la Grand Selva (Tarn i Garona) / 1145

Abadia de Fontfreda (Aude) / 1146

Monestir de Poblet (Conca de Barberà) / 1151

Monestir de la Real de Mallorca / 1236

La Real
Monestir de la Real
Sagristia
La Real
Monestir de la Real
Claustre
La Real
Monestir de la Real
Claustre

La Real
Monestir de la Real
Claustre. Imatge de Ramon Llull
La Real
Monestir de la Real
Claustre
La Real
Monestir de la Real
Escut de la Real

La Real
Monestir de la Real
Jaume I, fundador
La Real
Monestir de la Real
La Real
Monestir de la Real
Nunó Sanç, fundador

  La Real
Monestir de la Real
Timpà
 

Bibliografia:
- (1982). El monestir de Santa Maria de la Real. Ciutat de Mallorca
- ALTISENT, Agustí (1974). Història de Poblet. Abadia de Poblet
- MORA, Pau; ANDRINAL, Lorenzo (1993). Diplomatari del monestir de Santa Maria la Real de Mallorca (1361-1386). Barcelona: Fundació Noguera
 

Situació:

El monestir de la Real es troba al terme de Palma, al nord de la ciutat i apartat del centre

Baldiri B. - Maig de 2017