Monestir de La Real de Mallorca

Monestir de Santa Maria d’Esporles / Beate Marie de Regali

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Portal d'accés al recinte monàstic

Aquest és un dels monestirs que es van fundar a Mallorca després que Jaume I conquerís l'illa l'any 1229, però no fou fins al 1232 que el monarca va complir amb la promesa feta a l'abat de Poblet de tenir en compte l'orde del Cister en la distribució de béns a l'illa. Els primers cistercencs es van establir a Esporles, on l'any 1236 ja s'esmenta el monestir de Santa Maria d'Esporles.

La Real de Mallorca
La Real de Mallorca

El rei Jaume va encarregar al comte Nunó Sanç de tenir cura de l'establiment cistercenc, que es va concretar el 1239 amb la cessió del lloc de La Real, situat prop de Palma, a més d'altres béns. La comunitat es va traslladar al nou monestir, aixecat a La Real, fet que es confirma documentalment l'any 1266. El monestir seria fill de Santa Maria de Poblet i en el futur hi mantindria una forta vinculació, fins a mitjan segle XVI. Sembla que el nou monestir ja estava en funcionament el 1240, data en què es troba documentació de la casa. Entre les propietats del monestir cal fer esment de l'alqueria de Miramar que el 1276 va ser objecte d'una permuta signada per Jaume II de Mallorca, es va oferir als framenors i Ramon Llull hi va poder fundar el col·legi de Miramar. La iniciativa fou de curta durada i el 1300 va tornar als cistercencs.

A partir de l'any 1547 La Real es va anar desvinculant de Poblet, que fins aquell moment prenia les grans decisions que afectaven aquest monestir. El nou estat de coses, va permetre emprendre obres de reconstrucció de la casa, que havia patit els efectes del pas del temps. La vida monàstica va tenir continuïtat a La Real fins al 1835, quan la comunitat cistercenca el va deixar definitivament. Més endavant va recuperar l'activitat religiosa i fou lliurat a la congregació de Missioners dels Sagrats Cors que hi va establir la seva seu i hi va viure el fundador, Joaquim Rosselló (1833-1909) fins a la seva mort.

La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca

Filiació de La Real

Segons l'Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Retaule de Sant Onofre (1601)
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Sagristia
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Claustre. Imatge de Ramon Llull
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Jaume I, fundador
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Nunó Sanç, fundador
La Real de Mallorca
La Real de Mallorca
Timpà

Bibliografia:
  • ALTISENT, Agustí (1974). Història de Poblet. Abadia de Poblet
  • JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena
  • MONESTIR DE LA REAL (1982). El monestir de Santa Maria de la Real. Palma: Monestir de la Real
  • MORA, Pau; ANDRINAL, Lorenzo (1993). Diplomatari del monestir de Santa Maria la Real de Mallorca (1361-1386). Barcelona: Fundació Noguera
  • REUS PLANELLS, Guillem A. (2017). L'arquitectura religiosa en els antics territoris de la Corona de Mallorca, segles XIII-XIV. Un estudi de paisatge monumental. Tesi doctoral. Universitat Autónoma de Barcelona
  • REUS PLANELLS, Guillem A. (2019). La orden del Císter en Mallorca. El monasterio de Santa María de la Real de Palma. Monasterio de Piedra, un legado de 800 años. Saragossa: I. F. Católico
  • REUS PLANELLS, Guillem A. (2020). Noves aportacions per a un estudi de l'evolució arquitectònica del monestir cistercenc de Santa Maria de la Real de Mallorca. Medievalia, vol. 23, núm. 2

Situació:
Vista aèria

El monestir de la Real és al terme de Palma, al nord de la ciutat i apartat del centre