Monestir de Santa Magdalena de Palma

Convent de Santa Maria Magdalena de Palma

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma

La fundació d'aquest monestir és motiu de discussió, ja que no es disposa de cap document que la pugui establir, malgrat això, caldria situar-la a començament del segle XIV. Diversos autors consideren que es va efectuar el 1332, però hi ha indicis que la situen abans d’aquella data. Inicialment, es tractava d'una casa de penedides fundada al costat de l'hospital de la Magdalena fundat el 1231, després de la conquesta de Mallorca pel comte Hug IV d'Empúries (1200-1230), que havia participat en aquella campanya.

Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma

No consta el seguiment de cap regla concreta en el seu estat inicial, però el 1349 es va regularitzar la situació adoptant la regla de Sant Pere i anys després, a finals del segle, es va imposar la regla de Sant Agustí, oficialment reconeguda. Va rebre protecció de Pere del Cerimoniós de manera anàloga al que va fer aquest monarca amb la casa de Santa Magdalena de Barcelona. Fou un monestir força discret pel que va a la seva situació econòmica, les monges de la comunitat no destaquen especialment per procedir de famílies nobles.

El 1541 hi van arribar unes monges de Santa Margalida amb la finalitat de conduir la seva reforma pel que fa als costums. El que li va donar un impuls important fou el pas per la seva comunitat de santa Caterina Tomàs (1531-1574). Fou en aquella època que també es va adaptar a les normes sorgides del Concili de Trento, especialment pel que fa a la clausura. Durant el segle XVIII es va refer bona part del monestir i aixecar l’església actual. Aquesta casa encara manté la seva activitat a la ciutat de Palma.

Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Sepulcre de santa Caterina Tomàs
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Capçalera d'un goigs de santa Caterina Tomàs (s XIX)
Montpellier Méditerranée Métropole
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Santa Magdalena de Palma
Claustre de la Magdalena
Il·lustració de Die Balearen (1897)

Bibliografia:
  • BARCELÓ, Maria (2011). Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Núm. 67. Palma
  • CASSANYES ROIG, Albert (2014). Monges i patrimoni del monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca a mitjans del segle XIV. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Núm. 70. Palma
  • MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
  • NOVO, Margarita (2016). Los conventos de clausura del centro histórico de Palma. Potencialidades y nuevos usos vinculados a la gestión de su patrimonio cultural. Tesi doctoral. Universitat de les Illes Balears
  • NOVO, Margarita (2017). Crisis de los conventos de clausura de Palma y nuevas perspectivas turísticas. Arte y Ciudad, núm. 12
  • RIPOLL, Lluís; FERRÀ, Joan M. (1990). Ses Monges Tancades. Consell Insular de Mallorca

Situació:
Vista aèria

El monestir de la Magdalena és a tocar de la Rambla de Palma