Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Monestir de Santa Magdalena de Palma
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Ciutat de Mallorca / Palma

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Mallorca: Ciutat / Palma

La fundació d’aquest monestir és motiu de discussió degut a que no es disposa de cap document que la pugui establir, malgrat això, caldria situar-la a començament del segle XIV. Diversos autors consideren que es va efectuar el 1332 però hi ha indicis que la situen abans. Inicialment es tractava d’una casa de penedides establerta al costat de l’hospital de la Magdalena fundat el 1231, després de la conquesta de Mallorca pel comte Hug IV d’Empúries (1200-1230), que havia participat en aquella campanya. No consta el seguiment de cap regla concreta en el seu estat inicial però el 1349 es va regularitzar la situació adoptant la regla de Sant Pere i anys després, a finals del segle, es va imposar la Regla de Sant Agustí, oficialment reconeguda.

Magdalena
Façana de l'església de la Magdalena de Palma

Canongesses
agustinianes


 

Magdalena
Interior de l'església de la Magdalena de Palma
Magdalena
Interior de l'església de la Magdalena de Palma

Va rebre protecció de Pere del Cerimoniós de manera anàloga al que va fer aquest monarca amb la casa de Santa Magdalena de Barcelona. Fou un monestir força discret pel que va a la seva situació econòmica, les monges de la comunitat no destaquen espacialment per procedir de famílies nobles. El 1541 hi van arribar unes monges de Santa Margalida amb la finalitat de conduir la seva reforma pel que fa als costums. El que li va donar un impuls important fou el pas per la seva comunitat de santa Caterina Tomàs (1531-1574). Fou en aquella època que també es va adaptar a les normes sorgides del Concili de Trento, especialment pel que fa a la clausura. Durant el segle XVIII es va refer bona part del monestir i aixecar l’església actual. Aquesta casa encara manté la seva activitat a la ciutat de Palma.

Magdalena
Interior de l'església de la Magdalena de Palma

Magdalena
Claustre de la Magdalena
Il·lustració de Die Balearen (1897)
The British Library
Magdalena
Detall d'un goigs de santa Caterina Tomàs (s XIX)
Réseau dels médiathèques - Montpellier

Magdalena
Monestir de la Magdalena de Palma
Sepulcre de santa Caterina Tomàs

Bibliografia:
- BARCELÓ, Maria (2011). Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Núm. 67. Palma
- CASSANYES ROIG, Albert (2014). Monges i patrimoni del monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca a mitjans del segle XIV. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Núm. 70. Palma
- MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
- RIPOLL, Lluís; FERRÀ, Joan M. (1990). Ses Monges Tancades. Consell Insular de Mallorca
 

Situació:

El monestir de la Magdalena es troba a tocar de la Rambla de Palma

Baldiri B. - Maig de 2017