Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor

Dominics de Manacor

(Manacor, Part Forana, Mallorca, Illes Balears)

Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor

Aquest convent de Manacor fou fundat amb l'autorització atorgada per Felip II el 1576, era la segona casa dominica després de la que es va establir a Ciutat el 1296. La primera comunitat que hi va arribar, es va aixoplugar en unes cases particulars on van aixecar una primera capella dedicada a sant Vicenç Ferrer. Per una altra banda, es va procedir a l'adquisició d'uns terrenys al costat de la primera instal·lació on van bastir el convent definitiu, en un lloc encara no edificat, fora de l'antic nucli urbà.

Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor

La construcció de la casa es faria des de finals del segle XVI fins al XVIII, l'església seria el resultat d'una ampliació de la capella primitiva i s'hauria enllestit durant la primera meitat del segle XVII, més endavant es farien altres obres importants, sigui de restauració o de construcció de nous espais, com ara la capella del Roser. Pel que fa al claustre, la seva construcció es va allargar des de finals del segle XVII fins a la primera meitat del XVIII. La casa conventual va mantenir-se fins a la seva exclaustració definitiva, a partir del 1835, quan tenia una comunitat de 17 frares. El gruix de les construccions al voltant del claustre va passar a propietat pública i es van destinar a Ajuntament, jutjats i presó. L'església va recuperar el culte i el 1907 fou retornada als dominics.

Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor
Sant Vicenç Ferrer de Manacor

Bibliografia:
  • CARVAJAL, Albert; i altres (2001). El claustre de sant Vicenç Ferrer (1835-1875). Manacor, cultura i territori. I Jornades d'estudis locals de Manacor. Ajuntament de Manacor
  • DIAGO, Francisco (1599). Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores. Barcelona: Santa Caterina
  • FERRAGUT, Juana (1974). La desamortización de Mendizábal en Malloca (1836-1846). Trabajos de Geografía, 21
  • RIERA, Benito T. (1913). La Orden de Predicadores en Manacor. Palma: Pizá
  • RIERA, M. Magdalena; i altres (2015). La intervenció arqueològica a la capella del Roser de l’església conventual de Sant Vicenç Ferrer. Manacor. VIII Jornades d'Estudis Locals de Manacor. Ajuntament de Manacor
  • ROMAN, Júlia (2001). Aportació a l’estudi històric i artístic del convent de sant Vicenç Ferrer. Segles XVI-XVIII. Manacor, cultura i territori. I Jornades d'estudis locals de Manacor. Ajuntament de Manacor

Situació:
Vista aèria

El convent de Sant Vicenç Ferrer és al centre de Manacor