Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Convent de la Mercè de Palma
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Ciutat de Mallorca / Palma

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Mallorca: Ciutat / Palma

Aquest convent es va fundar poc després de la conquesta de l’illa, el 1232 ja s’esmenta l’existència de mercedaris a Ciutat de Mallorca amb motiu d’una donació a favor seu, per tant seria una de les primeres fundacions d’aquest orde. Abans de disposar de l’emplaçament definitiu els mercedaris havien tingut dos assentaments anteriors, suposadament el primer al carrer Miramar, prop de la Seu i el segon a la plaça de la Cort en un espai relacionat amb una propietat anterior de l’orde de Sant Jordi d’Alfama. D’altra banda hi ha constància que el 1235 van rebre unes cases per tal d’edificar el convent, uns habitatges que antigament havien sigut propietat de sarraïns. El 1295 ja s’havien traslladat a l’indret definitiu dins de la parròquia de Sant Miquel on ja hi havia una església dedicada a Sant Salvador que els nous ocupants reconstruïren més endavant.

La Mercè de Palma
L'església de la Mercè

Mercedaris

 

La Mercè de Palma
L'església de la Mercè de Palma
La Mercè de Palma
L'església de la Mercè de Palma

En el Capítol General de l’orde celebrat al convent d’Agramunt (Urgell) el 1327 es van reorganitzar les províncies de l’orde i aquesta casa va quedar integrada a la Província de Provença fins que el 1574 va passar a la Província d’Aragó i poc després (1603) a la de València. A cavall dels segles XVI i XVII es treballava en el claustre conventual, el 1621 es posava la primera pedra d’una nova església que no es va consagrar fins el 1661. La casa va mantenir-se fins l’exclaustració, el 1836 el convent de Palma tenia una comunitat de 38 mercedaris. Un cop desallotjat, el convent fou destinat a habitatges de lloguer però el 1834 fou subhastat i va anar a mans privades, més endavant va servir de presó. Pel que fa a l’església, aquesta va recuperar el culte el 1838.

La Mercè de Palma
L'església de la Mercè de Palma

La Mercè de Palma
L'església de la Mercè de Palma
La Mercè de Palma
L'església de la Mercè de Palma

Bibliografia:
- ARNAU, Joseph (1962). Crónica del Convento de la Merced. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Vol. 31. Palma
- NIETO CERDÀ, Maria Magdalena (2004). El convent de la Mercè. A: Abadies, cartoixes convents i monestirs. Aspectes demogràfics, socioeconòmics i culturals de les comunitats religioses (segles XIII al XIX). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics
- PEREDO MEZA, Saúl i altres (1997). La orden de Santa María de la Merced (1218-1992). Roma: Instituto Histórico de la Orden de la Merced
- PERELLÓ FERRER, Antònia Mª (1985). Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca. Palma: Moll
- VÁZQUEZ NÚÑEZ, Fray Guillermo (1931). Manual de historia de la orden de Nuestra Señora de la Merced. Toledo: Ed. Católica Toledana
 

Situació:

El convent de la Mercè es troba al centre històric de la ciutat de Palma, a la placeta del mateix nom

Baldiri B. - Maig de 2017