Convent i hospital de Sant Antoni de Palma

Sant Antoniet / Sant Antoni de Viana

(Palma / Ciutat de Mallorca, Illes Balears)

Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma

Aquesta casa dels antonians es va fundar a Palma poc després de la conquesta de Mallorca, el 1230 Jaume I els va cedir els terrenys pertinents per la construcció del convent i hospital on atenien la població, especialment els afectats del mal de “foc de Sant Antoni”. El 1362 Pere el Cerimoniós va intervenir per poder ampliar l’establiment primitiu.

Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma

Entre el 1564 i 1576, en aquest lloc hi va sojornar la comunitat agustina del Puig de Pollença que s’havia vist obligada a abandonar el seu monestir a causa de les disposicions del Concili de Trento, durant la seva estada van adquirir algunes propietats veïnes per tal de poder donar cabuda a les monges de la comunitat, coneguda en aquell moment amb el títol de “Sant Antoni de Viana, òlim del Puig de Pollença”. El 1729, després de patir una època de decadència i a causa del mal estat de conservació, hom va decidir la reconstrucció del conjunt aixecant un nou pati i església, però aquesta nova construcció encara es va haver d’enderrocar el 1756 i aixecar-ne una de nova, consagrada el 1768. En aquesta època, però, l’orde dels antonians patia una forta decadència i el 1791 el papa la va suprimir.

Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni a la façana de l'església
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni Abat amb sant Pau Eremita
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Temptacions de sant Antoni
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Sant Antoni de Palma
Claustre
Sant Antoni de Palma
Retaule de Santa Quitèria (Joan Loert, c1300-c1325)
Procedent de l'hospital
Ara al Museu de Mallorca

Bibliografia:
  • ALONSO FERNANDEZ, Antonio (1972). La iglesia de San Antonio Abad, obra singular del Barroco en Mallorca. Mayurqa, Vol. 8
  • FERRER FLOREZ, Miguel (2002). Los canónigos regulares de San Antonio en las Islas Baleares. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Vol. 58
  • PERELLÓ FERRER, Antònia Mª (1985). Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca. Palma: Moll
  • ZAFORTEZA Y MUSOLES, Diego (1945). Del Puig de Pollensa al Puig del Sitjar. Palma: Imp. M. Alcover

Situació:
Vista aèria

El convent de Sant Antoni és al centre històric de la ciutat de Palma, al carrer de Sant Miquel