Canònica de San Pedro de Sòria

Cocatedral de San Pedro de Sòria

(Sòria, Sòria)

San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria

L'església de San Pedro de Sòria es degué aixecar després de la recuperació del territori, a començament del segle XII, tot i que també s'ha dit que podria tenir origen visigòtic. Aquesta església pertanyia el 1127 a la diòcesi de Sigüenza, però des del 1148 va quedar vinculada a la d'Osma. El 1152, i per iniciativa del bisbe Juan (1148-1173), s'hi va fundar una canònica seguidora de la regla de Sant Agustí.

San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria

La vida monàstica hi va arrelar, bastint una gran església, les dependències dels canonges i el claustre. Fou secularitzada el 1437. Al segle XVI l'església romànica es va enfonsar i es va aixecar de nou a partir del 1548, el lloc tenia la categoria de col·legiata. Des del 1959 té caràcter catedralici, concretament el de cocatedral, conjuntament amb la d'Osma, conformant la diòcesi d’Osma-Soria.

San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Claustre
Claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Portada de la sala capitular
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Finestral de la sala capitular
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Nínxol al mur del claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Portal del claustre
San Pedro de Sòria
Nínxol al mur del claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Sepulcre al claustre
San Pedro de Sòria
San Pedro de Sòria
Sepulcre al claustre

Bibliografia:
  • HERNANDO GARRIDO, José Luis (2002). Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria III. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
  • LOPERRAEZ, Juan (1788). Descripcion histórica del Obispado de Osma. Madrid: Imp. Real
  • MÉLIDA, José Ramón (1924). La iglesia de San Juan de Rabanera y el claustro de la Colegiata de San Pedro de Soria. Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 85
  • MOMPLET, Antonio E. (2001). La colegiata románica de San Pedro de Soria del análisis histórico a la restitución arquitectónica. Anales de historia del arte, núm. 11
  • RABAL, Nicolás (1889). España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Soria. Barcelona: Cortezo

Situació:
Vista aèria

Al centre de la ciutat de Sòria