Monestirs
Monestirs de
La Rioja
Còdexs de San Millán de la Cogolla
< Retorn
castellano
cercador contacte facebook

Suso

Yuso

A la Real Academia de la Historia es conserva un important nombre de còdexs medievals precedents dels monestirs de San Millán de la Cogolla, alguns d’ells d'elaboració pròpia. Entre altres documents, han arribat a nosaltres tres “beatus”, un a l’esmentada Real Academia, el segon a la Biblioteca del Monestir de l’Escorial i el tercer a la Biblioteca Nacional. Cal esmentar també les Glosses Emilianenses, un document elaborat entre els segles X i XI on hi consten uns comentaris aclaridors al text principal en llatí. Hom considera aquests textos marginals un dels més antics testimonis de les llengües castellana i basca, tot i les controvèrsies existents sobre això.
 

San Millán de la Cogolla
Il·lustració d'un saltiri (segle X)
Real Academia de la Historia (cod. 64B)

San Millán de la Cogolla
Il·lustració d'un antifonari (segle XII)
Real Academia de la Historia (cod. 51)


San Millán de la Cogolla
Il·lustració d'un missal (segle XI-XII)
Real Academia de la Historia (cod. 18)

San Millán de la Cogolla
Calendarium (segle XV)
Real Academia de la Historia (cod. 19)

San Millán de la Cogolla
Evangelari (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 39)


San Millán de la Cogolla
Liber Commicus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 22)

San Millán de la Cogolla
Liber beati Gregorii Pape (segle XII-XIII)
Real Academia de la Historia (cod. 1)

San Millán de la Cogolla
Pàgina de les Glosses Emilianenses (segle X-XI)
Real Academia de la Historia (cod. 60)


Els beatus... (Comentari a l'Apocalipsi de Beat de Liébana)    

San Millán de la Cogolla
Beatus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 33)

San Millán de la Cogolla
Beatus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 33)

San Millán de la Cogolla
Beatus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 33)

San Millán de la Cogolla
Beatus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 33)

San Millán de la Cogolla
Beatus de la Biblioteca Nacional (segle X)
Biblioteca Nacional
Imatge de Wikimedia Commons

San Millán de la Cogolla
Beatus de la Biblioteca Nacional (segle X)
Biblioteca Nacional
Imatge de Wikimedia Commons

San Millán
Beatus de l'Escorial (segle X)
Biblioteca del Monasterio del Escorial
Imatge de Wikimedia Commons

Baldiri B. - Juny de 2013