Monestirs
Monestirs de
La Rioja
Monestir de San Millán de Suso
< anterior Inici Espanya Rioja Logronyo següent >
castellano
cercador contacte facebook

La Rioja

L’antic monestir de San Millán de Suso té el seu origen en la cova on es va retirar l’anacoreta sant Millán (Aemilianus o Emilià), on hi va morir l’any 574. Aquest personatge és conegut gràcies a la seva biografia, escrita poc després de la seva mort pel bisbe de Saragossa sant Brauli, el que fa molt versemblant aquella narració. Al voltant de la figura de sant Emilià es van reunir una colla de seguidors seus en el que seria l’origen del monestir. Hom desconeix si el cenobi, de caràcter doble, que s’havia establert i que va mantenir-se després de la mort del sant, va tenir continuïtat durant els anys en que aquest territori fou ocupat pels musulmans d’una manera, sembla, poc agressiva.

Monestir de Suso
El monestir de Suso


Mossàrab

Monestir de Suso
El monestir de Suso

Monestir de Suso
Galeria sud del monestir

Còdexs

Un cop el territori es va recuperar (Nájera fou ocupada l’any 923) comencen a trobar-se documents que esmenten el monestir, el primer conegut és de l’any 942 i fa referència al ingrés d’un monjo a la comunitat, el 947 s’esmenta l’abat Esteban. Pel que fa a les construccions, el 959 es va consagrar una església mossàrab de nau única i que utilitzava una de les coves com presbiteri. També es troben datats durant la segona meitat del segle X alguns manuscrits elaborats en aquest monestir, aquests documents propis més altres portats d’altres llocs van aconseguir que es formés una important biblioteca, per sobre del que seria habitual en l’època i que s’aniria enriquint amb el pas del temps.
 

Monestir de Suso
Portal de l'església

Monestir de Suso
La galeria abans de la restauració
Catálogo Monumental de Logroño (1916)


L’església de Suso es va anar modificant amb el pas del temps: encara és de construcció mossàrab l’ampliació de la mateixa i el canvi d’orientació (est-oest) aconseguint una església de dues naus amb una capçalera integrada per l’església anterior (orientada nord-sud), a més de afegir-li una galeria a la cara sud. A començament dels segle XI es va allargar l’església amb un afegit a la nau i modificat lleugerament la seva orientació.

Monestir de Suso
Esquema de la planta del monestir de Suso

Monestir de Suso
Capitells del portal


A la mort de sant Millán, el seu cos fou enterrat en el mateix lloc on havia viscut i no fou fins el 1030 que les seves restes foren posades en una urna de plata que es conservava a la mateixa església. Poc després, l’any 1053, les relíquies foren retirades amb la intenció de portar-les a Santa María la Real de Nájera, però miraculosament aquestes no van passar del lloc de Yuso (l’actual monestir de San Millán de Yuso), on es van quedar, de fet sembla que es tracta d’una translació de Suso a Yuso, on el 1053 e monestir ja estava construït, al menys en bona part. A Yuso, les restes es van guardar en una rica arqueta, feta amb marfil, or i pedres precioses. A finals del segle XII es va arranjar una capella a Suso en una de les balmes i s’hi va posar un cenotafi, amb la figura del sant.

Monestir de Suso
Cenotafi de San Millán
Catálogo Monumental de Logroño (1916)

Monestir de Suso
L'església


Des del trasllat de les relíquies a Yuso i amb el nou monestir de la vall, l’activitat del primer establiment devia quedar molt limitada segurament mantenint el caràcter doble i seguint una regla visigòtica mentre que a Yuso ja s'observava la Regla de Sant Benet. Més endavant hi ha poca documentació que en faci referència, cap el 1100 devia desaparèixer com a monestir i hom sap que estava ocupat per alguns monjos de Yuso que hi residien, a més s’hi van anar fent petites intervencions que van anar canviant la seva fisonomia.

Monestir de Suso
L'església de Suso

Monestir de Suso
Interior de l'església de Suso


Monestir de Suso
Interior de l'església
Catálogo Monumental de Logroño (1916)

Monestir de Suso
L'església de Suso

Monestir de Suso
El monestir de Suso


Monestir de Suso
El monestir de Suso
Catálogo Monumental de Logroño (1916)

Monestir de Suso
El monestir de Suso
Catálogo Monumental de Logroño (1916)

 

A la Real Academia de la Historia es conserva un important nombre de còdexs medievals precedents dels monestirs de San Millán de la Cogolla, alguns d’ells d'elaboració pròpia. Entre altres documents, han arribat a nosaltres tres “beatus”, un a l’esmentada Real Academia, el segon a la Biblioteca del Monestir de l’Escorial i el tercer a la Biblioteca Nacional. Cal esmentar també les Glosses Emilianenses, un document elaborat entre els segles X i XI on hi consten uns comentaris aclaridors al text principal en llatí. Hom considera aquests textos marginals un dels més antics testimonis de les llengües castellana i basca, tot i les controvèrsies existents sobre això.
 

San Millán de la Cogolla
Il·lustració d'un saltiri (segle X)
Real Academia de la Historia (cod. 64B)

San Millán de la Cogolla
Beatus (segle XI)
Real Academia de la Historia (cod. 33)

Còdexs

San Millán de la Cogolla
Il·lustració d'un antifonari (segle XII)
Real Academia de la Historia (cod. 51)


Bibliografia
-
GARCÍA TURZA, Javier (1997). El monasterio de San Millán de la Cogolla en la Alta Edad Media: aproximación histórica. A Berceo. Núm. 133. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos
- MAESTRO PABLO, Ismael (1996). Reflexiones en torno a las iglesias y monasterios de San Millán de la Cogolla (siglos X-XI). A Príncipe de Viana. Núm. 57
- OLARTE, Juan B. (1995). Monasterio de San Millán de la Cogolla. Lleó: Edilesa
- PEÑA, O.A.R, Joaquín (1994) San Millán de la Cogolla. Monasterio de Yuso
- SÁNEZ RODRÍGUEZ. Minerva (1997). El cenotafio de San Millán de la Cogolla en el Monasterio de Suso. A Berceo. Núm. 133. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos
- SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad (1997). El monasterio de San Millán de la Cogolla: tres hitos importantes en su actividad artística. A Berceo. Núm. 133. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos

Enllaç
- Fundación San Millán de la Cogolla
- Monasterio de Suso

Situació:

El monestir es troba enlairat a ponent de la població de San Millán de la Cogolla i del monestir de Yuso.
Al sud-est de Santo Domingo de la Calzada


Monestir de San Millán de Suso

Baldiri B. - Juny de 2013