Cel·la de Santa Maria de Colomers

Columbarius / Sancte Marie de Columbarii

(Colomers, Baix Empordà)

Santa Maria de Colomers
Colomers

El lloc i cel·la monàstica de Colomers es troba esmentat per primer cop el 844 en un precepte de Carles el Calb (843-877) a favor del monestir de Sant Medir (Gironès) en el que es fa constar la seva dependència d’aquest darrer. Quan la casa de Sant Medir es va traslladar a Santa Maria d’Amer (Selva), a partir de l’any 942, el lloc de Colomers va quedar vinculat a aquest darrer, potser ja com església parroquial, sense comunitat.

Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers

Una butlla del papa Climent III (1187) l'esmenta com una església depenent d'Amer, quan ja havia perdut el seu caràcter monàstic. L'any 1210 aquella abadia es va fer amb la jurisdicció del lloc, comprant-la al comte Hug IV d'Empúries. Al costat de l'església actual es troba l'edifici conegut encara amb el nom castell o abadia, possiblement per tractar-se del casal dels abats d'Amer, senyors del lloc. L'església actual de Santa Maria és una construcció dels segles XI i XII, molt modificada sobretot a causa de la seva fortificació que va canviar l'aspecte de l'absis, donant-li l'aparença de torre de defensa, amb les seves espitlleres.

Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers
Santa Maria de Colomers
Fotografia de Josep Salvany (1923)
Biblioteca de Catalunya

Bibliografia:
  • ABADAL, Ramon d’ (2007). Catalunya Carolíngia. Vol. II. Els diplomes carolingis a Catalunya. 1. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
  • BADIA I HOMS, Joan (1977). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. I. Girona: Diputació de Girona
  • BADIA I HOMS, Joan (1989). Santa Maria de Colomers Catalunya romànica. Vol. VIII. L’Empordà I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • COSTA, Xavier (2019). Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X). Tesi doctoral. Universitat de Barcelona
  • GAVÍN, Josep M. (1983). Inventari d'esglésies. Vol. 14. Baix Empordà. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MATAS, María Teresa; RODRÍGUEZ, María Luisa Muñoz (1991). Santa Maria de Colomers: Un "unicum" dins l'escultura romànica catalana. Lambard: Estudis d'art medieval, núm. 5
  • MONSALVATJE, Francesc (1908). Nomenclator histórico de las iglesias... Noticias históricas, XVI. Olot: J. Bonet
  • PRUENCA I BAYONA, Esteve (1995). Diplomatari de Santa Maria d'Amer. Barcelona: Fundació Noguera

Situació:
Vista aèria

Ara és l'església parroquial de Colomers