Possibles eremitoris de Benviure

Eremitoris de Sant Boi de Llobregat / Eremitori del Llor

(Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat)

Eremitori de Benviure
Eremitori de Benviure
Ermitatge "B"

En diversos indrets de la falda de la muntanya de Sant Ramon i dins el terme de Sant Boi de Llobregat han estat localitzats un cert nombre de petites estances excavades a l’argila i que hom ha considerat que podria tractar-se d’antics eremitoris.

Eremitori de Benviure
Eremitori de Benviure
Ermitatge "B"

En aquesta zona, a la dreta del Llobregat, a començament del segle IX es situava el límit entre les terres recuperades (Barcelona) i les que encara estaven en mans sarraïnes, el que fa pensar que els seus habitants l’haurien abandonat i el lloc havia quedat despoblat; no seria fins més endavant que es repoblaria: el 965 Sant Boi és conegut amb el nom àrab d’Alcalà (castell) i l’església de Sant Baldiri possiblement s’hauria fundat a finals del segle IX. És en aquest context que caldria situar l’establiment dels eremitoris, unes petites cambres agrupades d’ús individual.

Malgrat que no hi ha constància documentada i que el seu estat de conservació i estudi no és el millor, s’ha pensat que podria tractar-se d’aquest tipus de construcció i que fins i tot alguna excavació de dimensions més àmplies que les altres faci pensar en un ús comunitari i que poguéssim parlar d’un establiment de tipus cenobític. Tot i això, i per manca de comprovació arqueològica, val a dir també que podria tractar-se de construccions destinades a altres usos, com ara l’agrícola. Un cop aquesta zona es va anar repoblant aquests ermitatges haurien quedat abandonats, la propera torre de Benviure és documentada a partir del 1048 tot i que el seu origen pugui ser anterior. Aquest sector tornava a estar habitat en aquella època segurament per repobladors de fora ja que es va perdre el nom anterior, cal tenir present que Sant Boi fou un emplaçament important ja en època romana.

Eremitori de Benviure
Eremitori de Benviure
Ermitatge "B"
Eremitori de Benviure
Eremitori de Benviure
Ermitatge "A"
Eremitori de Benviure
Eremitori de Benviure
Ermitatge "A"
Eremitori de Benviure
Visió idealitzada d'un establiment d'eremites
Paisatge amb eremites
Cartoixa de Valldemossa

Altres ermitatges de Sant Boi
Eremitori de Benviure
Eremitori del Llor"

Bibliografia:
  • MOYA OLLER, Anna (2017). Ascetisme i monacat tardoantic a la tarraconense (ss. IV-VII). Una aproximació sociocultural i arqueològica. Tesi Doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili
  • PAGÈS I PARETAS, Montserrat (1980). La torre circular i els eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat. Acta historica et archaeologica mediaevalia. Núm. 1
  • PAGÈS I PARETAS, Montserrat (1992). Ermitatges de Benviure. Catalunya romànica. Vol. XX. Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • SÁNCHEZ I TORRES, Xavier (2017). Eremitisme a Sant Boi de Llobregat?. Capelles, ermites, esglésies. IX Trobades d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. Associació d’Amics del Museu de Gavà

  • Enllaç ↗ : Els eremitoris de Sant Boi de Llobregat

Situació:

A la falda de Sant Ramon, a ponent de la ciutat