Priorat de Sant Pere de Cubelles

Mota de Sant Pere

(Cubelles, Garraf)

Sant Pere de Cubelles
Sant Pere de Cubelles
Lloc on era la canònica

Es tracta d'un priorat de canonges agustinians depenent de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona del que no hi ha restes visibles. Aquesta casa es troba documentada des del 1205. Era un petit establiment que a causa d'estar situat en un lloc poc apropiat, en una zona d'aiguamolls i exposat als atacs, va tenir molt poca vitalitat.

Sant Pere de Cubelles
Sant Pere de Cubelles

El 1581 fou secularitzat, tot i que es va conservar el títol fins la desamortització. El lloc és conegut com la Mota de Sant Pere, on cal situar el priorat del que s’hi ha trobat restes d’època medieval tot i que és més conegut pels vestigis d’època ibèrica.


Bibliografia:
  • LLORACH, Salvador (1992). Sant Pere de Cubelles. Catalunya romànica. Vol XIX. El Penedès, l'Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • MIRET, Xavier; MIRET, Magí (2010). Un plànol del segle XVIII de la desembocadura del riu Foix a Cubelles. II Monografies del Foix. Barcelona: Diputació de Barcelona

Situació:

Del priorat de Sant Pere pràcticament no hi ha restes, era prop del mar, a ponent de la desembocadura del riu Foix