Convent dels Caputxins de Vilanova de Cubelles

Vilanova i la Geltrú / Vilanova de Sitges / Mare de Déu del Bonaire

(Vilanova i la Geltrú, Garraf)

Caputxins de Vilanova
Caputxins de Vilanova
El convent es va enderrocar, ara la Plaça de la Vila

Fou la mateixa vila qui va demanar la fundació d’un convent caputxí a Vilanova de Cubelles (Vilanova i la Geltrú a partir del 1768) aquesta petició es va presentar l’any 1642, i l’any següent es va aprovar a Roma i també al capítol provincial celebrat a Montcalvari. Els foren cedits uns terrenys en el lloc conegut com camp d’en Matons.

Caputxins de Vilanova
Caputxins de Vilanova
Detall de Cartographica descriptio provincia Cataloniae (1712)

L’any 1644 en van prendre possessió, Joan Papiol i Maria Raventós van patrocinar les obres del nou convent que es va aixecar en aquell lloc. La primera pedra es va posar l’any 1645, mentre s’aixecava l’obra els frares residiren en un casa particular, no es va acabar la construcció fins el 1653 i es va poder inaugurar l’església que es va dedicar a la Mare de Déu del Bonaire. El 1784 es va beneir una nova església, que s’havia renovat per resultar petita l’anterior. Ja al segle XIX, els frares van haver de deixar la casa entre els anys 1820 i 1823, arran del Trienni Liberal.

El 1835 la comunitat es va veure obligada a fugir definitivament, abandonant el convent que fou venut el 1843 amb la condició de fer desaparèixer el campanar i els motius religiosos de l’edifici. Finalment el lloc va anar a parar a mans del filantrop Josep Tomàs Ventosa, que va enderrocar totalment les construccions l'any 1851 per aixecar unes escoles. L’església era entre els carrers Cervantes, Sant Gervasi, Caputxins (on tenia l’entrada) i la Plaça de la Vila, aquesta darrera aixecada sobre l’hort del convent.

Caputxins de Vilanova
L'església i convent dels Caputxins de Vilanova
Plànol publicat a Descripción e historia
de la villa de Villanueva y Geltrú
Plaça de la Vila
Plaça de la Vila
Monument a Josep Tomàs Ventosa
Casa de la Vila
Casa de la Vila
Dibuix publicat a Historia de Villanueva y Geltrú

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: F. J. Altés
  • BASILI DE RUBÍ (1977). Un segle de vida caputxina a Catalunya. Barcelona: Caputxins de Sarrià
  • COROLEU INGLADA, José (1878). Historia de Villanueva y Geltrú. Vilanova i la Geltrú: J. A. Mila
  • GARÍ Y SIUMELL, José Antonio (1860). Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su fundación hasta nuestros días. Vilanova: L. Creus
  • RIUS VILA, Joan (1954). La orden capuchina y Villanueva y Geltrú. Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer. Vilanova i la Geltrú
  • VIRELLA I BLODA, Albert (reed. 1987). Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la comarca (1949). Institut d’Estudis Penedesencs

Situació:

El convent era just al costat nord de la Plaça de la Vila