Convent de Sant Francesc de Girona

Franciscans de Girona / Sancti Francischi / Fratrum Minorum Gerunde

(Girona, Gironès)

Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Dibuix d'Adolphe H. Delamare (1826)
Museu Nacional d'Art de Catalunya

Tot i que s'ha esmentat una compra de terrenys efectuada l'any 1222 amb la finalitat d'ampliar el convent franciscà, sembla que en aquell moment encara no s'havia fundat i no és fins al 1232 que s'autoritzà la compra de terrenys per aixecar l'església i convent. Per altra banda, el mateix sant Francesc va passar per la ciutat (en aquest cas amb versemblança), relacionant-lo amb la família Guerau, que l'hauria acollit.

Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Fotografia de Gaietà Barraquer (1893)
Publicada a Las casas de religiosos...

Des de mitjans del segle XIII hom troba més documents on s'esmenten els framenors i fins i tot el 1296 el papa Bonifaci VIII autoritzava que el guardià de la casa de Girona, juntament amb altres personalitats religioses, designessin l'abadessa del monestir de Sant Daniel. El convent estava situat a l'avinguda de Sant Francesc i a l'actual Carrer Nou, obert més tard sobre el solar dels edificis. Entre el 1330 i 1340 es va ampliar el conjunt conventual, l'església del qual es va consagrar el 1368, data en què també es va celebrar aquí un Capítol General, fet que es repetiria l'any 1398. El 1567 el convent va passar als observants, el que va comportar la sortida d'alguns frares claustrals i la integració a la nova situació d'altres.

Després de patir els efectes de la guerra del Francès, el 1822 la comunitat fou expulsada temporalment del convent, el qual va patir danys importants, però hi van poder tornar més endavant, fins que el 1835 foren expulsats definitivament, el lloc fou venut el 1840 i es va enderrocar gairebé completament, només resten "in situ" alguns elements arquitectònics integrats en els edificis actuals, uns arcs del claustre foren traslladats a l'església de la Mare de Déu de l'Esperança de s'Agaró.

Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Galeria del claustre conservada in situ
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Detall de La ciutat de Girona l'any 1535
Sant Francesc de Girona
Santa Francesc de Girona en un plànol esquemàtic del Mercadal
a l'època de la guerra del Francès (1809)
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Ruines d'un convent á Girone
Gravat de Bacler d'Albe
CRDI - Ajuntament de Girona
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Galeria del claustre conservada a s'Agaró
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Galeria del claustre conservada a s'Agaró
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Galeria del claustre conservada a s'Agaró
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Mare de Déu de l'Esperança (s XIII-XIV)
Possiblement procedent de Sant Francesc
Museu d'Art de Girona
Sant Francesc de Girona
Sant Francesc de Girona
Sepulcre de Jofre Gilabert (s XIV)
Museu d'Art de Girona

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 1. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • BOADAS, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014). Lleida: Pagès Ed.
  • CANAL, Josep; i altres (1995). Història Urbana de Girona. Vol. 2. La ciutat de Girona l'any 1535. Ajuntament de Girona
  • GIRONELLA, Anna (2005). Girona. Convents i monestirs, segles X-XIX. Ajuntament de Girona
  • JUHERA I CALS, Miquel (1994). Petjades franciscanes a les comarques gironines. Figueres
  • MOLI FRIGOLA, Montserrat (2016). La cultura del Pirineu i el monestir de Sant Francesc de Girona a l'època moderna. 12es Trobades Culturals Pirinenques
  • ROIG I JALPÍ, Joan Gaspar (1678). Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la Ciudad de Gerona... Barcelona: J. Andreu
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica
  • WEBSTER, Jill R. (1985-1988). Col·lecció de documents del convent de Sant Francesc de Girona (1224-1399). Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vols. 28 a30

Situació:

Al barri del Mercadal, ara pràcticament ha desaparegut