Convent de Sant Josep de Mataró

Carmelites Descalços de Mataró

(Mataró, Maresme)

Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró

Aquest convent de carmelites descalços fou fundat a Mataró gràcies a la iniciativa i empenta de mossèn Joan Palau, rector de la parròquia (i ara basílica) de Santa Maria, que va començar les gestions pertinents l’any 1585 i va aconseguir l’arribada dels religiosos el 1588, amb la intervenció de Joan de Jesús Roca.

Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró

Els primers frares foren acollits provisionalment a la capella de Santa Maria Magdalena, mentre es bastia el nou convent a l'actual carrer de Sant Josep, en uns terrenys que havien adquirit l'any anterior. En la construcció també hi va participar econòmicament el municipi de Mataró. El 1589 van obtenir la llicència pel seu trasllat a aquesta nova casa, tot i que la seva construcció encara es va allargar fins el 1603. A finals del segle XVIII es van portar a terme importants obres de millora, el que li va donar la fisonomia actual. Els descalços van estar-se en aquest lloc fins el 1835, quan el convent fou exclaustrat, i posteriorment fou destinat a escoles i parròquia. Afortunadament, l'església es va poder conservar, fou cremada durant la guerra Civil i després restaurada.

Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró
Sant Josep de Mataró (1896)
Fotografia de Gaietà Barraquer publicada a
Las casas de religiosos...

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: F. J. Altés
  • BELTRAN, Gabriel (1982). Carmelites descalços de Mataró (1588-1835). Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 14
  • COMELLES, Joan (2018). 150 anys de la parròquia de Sant Josep de Mataró. Una mirada als orígens. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 121
  • MONTALBÁN, Albert; LÓPEZ, Héctor (2020). Els convents maresmencs a través de “Las casas de religiosos en Cataluña” i “Los religiosos en Cataluña” de Gaietà Barraquer i Roviralta. Sessió d’Estudis Mataronins, núm. 36
  • NARVÁEZ CASES, Carme (2000). El tracista fra Josep de la Concepció i l'arquitectura carmelitana a Catalunya. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona
  • RECODER, Josep (1888). Glorias Teresianas de Cataluña publicadas con motivo del tercer centenario de la… Barcelona: La Hormiga de Oro
  • RIBAS, Marià (1935). La desaparició de dos convents mataronins l’any 1835. Diari de Mataró: Festes de les Santes de 1935
  • RIBAS, Marià (1982). L’església de Sant Josep. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 14
  • SOLER, Rafael (1982). El llibre de la fundació del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Mataró. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 14

Situació:
Vista aèria

És al carrer de Sant Josep, al centre de Mataró