Comanda hospitalera de la Sénia

La Cinia / Cenia

(la Sénia, Montsià)

Comanda de la Sénia
La Sénia
Detall de Principauté de Catalogne (N. Sanson, 1660)
Bibliothèque nationale de France

El lloc de la Sénia fou conquerit als sarraïns per Ramon Berenguer IV juntament amb Tortosa, a mitjan segle XII. El territori estava dins la demarcació hospitalera de la comanda d’Ulldecona, que va cedir bona part dels seus drets a Guillem de Moragues. El desenvolupament del lloc, gràcies a l'explotació hidràulica del riu Sénia, van encetar diferències entre aquest territori i Ulldecona i van portar al fet que intentés separar-se. A mitjan segle XV hi consta la comanda autònoma de la Sénia (el 1459 hi figura un comanador) però no va perdurar en el temps, ja que el 1536 es va sotmetre a la de Mirambell (Terol). No s’ha pogut identificar cap resta arquitectònica de la possible seu d'aquella comanda, o d'altres explotacions dependents de l'Hospital.


Bibliografia:
  • BONET, Maria (1994). La orden del Hospital en la Corona de Aragón. Madrid: C.S.I.C.
  • CATALÀ, Pere (1993). Els castells catalans. Vol. IV. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • FUGUET SANS, Joan (1998). Templers i hospitalers, II. Barcelona: Rafael Dalmau Editor
  • ORTEGA, Pasqual (1997). El hospitalers. Catalunya Romànica. Vol. XXVI. Tortosa i les Terres de l’Ebre... Barcelona, Enc. Catalana

Situació:

La Sénia és a ponent d'Ulldecona. No hi ha restes visibles de construccions de l'època hospitalera