Monestirs del Montsià

Relació dels monestirs i convents d'aquesta comarca

(Catalunya)
Comanda d'Amposta
Castell d'Amposta
Gravat publicat per Alexandre de Laborde a
Voyage pittoresque et historique de l'Espagne (1806)