Monestirs de
Catalunya
Hospitalers Comanda de Térmens
< anterior Inici Catalunya Noguera Térmens següent >
castellano
cercador contacte facebook

Noguera

Orígens

El primer esment del castell de Térmens el trobem el 1106, quan el comte Ermengol VI d’Urgell el va conquerir als sarraïns. Més endavant va tornar a mans islàmiques, fins que el 1143 el lloc fou conquerit definitivament pel mateix comte i amb la col·laboració de Ramon Berenguer IV de Barcelona.

Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens

Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens

La comanda

Els Anglesola foren els senyors d’aquest castell, el primer que hom troba relacionat amb aquest lloc és Bernat I d’Anglesola, el 1175. Un descendent seu, Ramon I fou qui va donar el castell a l’orde de l’Hospital, el 1278, que va passar a ser la seu d’una comanda. El primer comanador va ser Guillem de Claramunt. Les rendes de la casa eren reduïdes (delmes i altres drets...)

La població de Térmens reivindicava l’ús de l’església per al poble, cosa que van aconseguir finalment el 1584, segons un acord del capítol general de l’orde celebrat a Malta. En una visita portada a terme el 1636, es va fer constar el bon estat del castell-palau i de les seves dependències, però poc després (1660) i com a resultat de campanyes militars, consta que el lloc s’havia malmès. La comanda perdurà fins el 1835, quan va ser desamortitzada. L’església va caure en desús en el 1966 i ara és un centre cultural.

Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens

Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens

L’església de Sant Joan

Tot i que és possible que a l’època que el lloc va estar sota el domini dels Anglesola existís una capella al castell, no en tenim cap notícia certa. Probablement quan va passar a mans dels hospitalers, aquests van aixecar una nova església, s’han trobat restes arqueològiques d’un edifici de nau única i absis semicircular d’aquella època.

Al segle XVI, a l’època del comanador Joanot Ferrer, es van portar a terme importants obres de reforma que van desfigurar del tot aquell edifici. D’aquesta època és el portal gòtic, que mostra els escuts del comanador Ferrer. El castell ha desaparegut gairebé del tot.

Sant Joan de Térmens
Sant Joan de Térmens, sobre les restes del castell (1924)
D'una fotografia estereoscòpica de Josep Salvany
Biblioteca de Catalunya

Bibliografia
- Joan-Ramon González. Catalunya Romànica, vol. XVII la Noguera. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1994.
- Joan Fuguet Sans. Templers i Hospitalers III. Rafael Dalmau Editors. Barcelona, 2000.
 

Situació:

L'església de Sant Joan es troba prop de les restes de l'antic castell, a la part alta de la població

Baldiri B. - Març de 2012