Possible cel·la de Sant Vicenç de Saurí

Sancti Vincenti et Sancti Stephani Savariense / Sabarsi / Sant Víctor de Saurí

(Sort, Pallars Sobirà)

Sant Vicenç de Saurí
Sant Víctor de Saurí
Possible cel·la de Sant Vicenç de Saurí

Hom pensa que cap el segle X en aquest lloc existia una cel·la monàstica, si s’admet aquest sentit del terme domus. Deixant de banda alguns esments dubtosos anteriors, el lloc de Sant Vicenç i Sant Esteve de Saurí figura com a beneficiari d’una donació efectuada pel comte Ramon II de Pallars, cap el 970.

Sant Vicenç de Saurí
Sant Víctor de Saurí

Podria tractar-se de dues esglésies diferents, una dedicada a Sant Vicenç i la segona a Sant Esteve, o bé un únic edifici amb dues advocacions. Un altre document del 981 tracta d’una venda on hi figuren separadament Sant Vicenç i Sant Esteve de Saurí. En el segle XIV l’església de Sant Vicenç havia canviat la seva advocació i figura esmentada amb el nom de Sant Víctor de Saurí.

Sant Vicenç de Saurí
Sant Víctor de Saurí
Sant Vicenç de Saurí
Sant Víctor de Saurí

Bibliografia:
  • ABADAL, Ramon d’ (2009). Catalunya carolíngia. Els comtats de Pallars i Ribagorça. Vol. III/2ª part. Barcelona: I. E. Catalans
  • ADELL, Joan Albert i altres (1993). Catalunya Romànica. Vol XV. El Pallars. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • COSTA BADIA, Xavier (2019). Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X). Tesi doctoral. Universitat de Barcelona
  • GAVÍN, Josep M. (1981). Inventari d’esglésies. Vol. 9. Pallars Sobirà. Barcelona: Artestudi Ed.

Situació:
Vista aèria

Es tracta de l'església parroquial del poble de Saurí, a la vall d'Assua. Ara és dedicada a Sant Víctor. És a la part més elevada del poble