Convent de Santa Maria de Jesús de Cervera

Franciscans observants de Cervera / S. Mariae de Iesu Cervariae

(Cervera, Segarra)

Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera

La fundació d’un convent de franciscans observants a Cervera ja havia estat demanada per la mateixa ciutat al Capítol Provincial celebrat a Santa Maria de Jesús de Balaguer l’any 1486. Per un altre costat, a causa de la destrucció del primer convent de Sant Francesc, el 1465, s’havia encetat un litigi entre els observants i conventuals pel que fa als drets sobre les restes de la casa, que de fet havia quedat arrasada.

Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera

L'any 1500 es va dictar sentència a Barcelona sobre aquesta causa a favor dels conventuals, els anteriors ocupants; tot i això, l'any 1516 els observants van obtenir de la ciutat el permís per aixecar un convent al lloc on era l'antiga casa de Sant Francesc, extramurs, en ruïnes i amb la seva comunitat que s'havia traslladat al nucli urbà de Cervera. L'any següent (1517) la comunitat de Santa Maria de Jesús de Cervera ja figura en un capítol celebrat a la ciutat de Barcelona, i el 1521 el papa Lleó X concedí indulgència a qui visités el convent. En aquesta època van conviure a la ciutat les dues branques franciscanes, en dos convents independents.

L'any 1567 es va ordenar que tots els monestirs de conventuals fossin lliurats als observants, d'aquesta manera aquests darrers es van fer amb el convent intramurs, al costat de l'hospital de Castelltort, però van mantenir-se extramurs i no el van ocupar mai. El 1592 el cediren als mínims de Sant Francesc de Paula. Sembla que el convent de Santa Maria de Jesús no va quedar afectat per la guerra dels Segadors, en canvi, fou suprimit el 1821, durant el Trienni Liberal i a conseqüència d'això va patir greus destrosses. Van mantenir l'activitat en aquest lloc fins a l'any 1835.

Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Sant Francesc de Cervera
Les dues localitzacions dels franciscans a Cervera
A dalt, Santa Maria de Jesús
A l'esquerra, Sant Francesc, després dels mínims
Detall de Planta de la Ciudad de Cervera y de sus Contornos (1712)
Biblioteca Virtual de Defensa
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Santa Maria de Jesús de Cervera
Claustre de Santa Maria de Jesús (1895)
Fotografia de Gaietà Barraquer publicada a Las casas de religiosos...

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 1. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • BESERAN I RAMON, Pere (2002). El convent de Sant Francesc de Cervera. L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BOADAS, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014). Lleida: Pagès Ed.
  • COLL, Fray Jayme Coll (1738). Chronica Seráfica de la santa provincia de Cathaluña. Barcelona: Imp. Herederos Juan Pablo y Maria Marti
  • GONZAGAE, F. Francisci (1587). De Origine seraphicae religionis franciscanae ejusque progressibus... Roma: D. Basae
  • MIRÓ, Ramon; VILA, Pep (2018). Festes, cuina i litúrgia en la celebració de Capítols Provincials dels frares de Sant Francesc a Cervera, anys 1448, 1501 i 1537. Blog: Vademècum
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica

Situació:
Vista aèria

El convent de Santa Maria de Jesús és a llevant del centre històric de Cervera