Convent de Sant Francesc de Paula de Cervera

Mínims de Cervera

(Cervera, Segarra)

Sant Francesc de Paula de Cervera
Sant Francesc de Paula de Cervera
D'una fotografia estereoscòpica d'Eduard Royo, sense data (començament del segle XX?)
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

El convent dels mínims de Cervera havia estat anteriorment la casa dels franciscans, l'any 1465 els framenors havien vist com el seu primer establiment situat extramurs havia quedat arrasat a causa de la guerra Civil Catalana. Llavors es van traslladar a l'interior de la ciutat i es van establir a l'hospital de Castelltort, on aixecarien el nou convent de Sant Francesc. Aquest va passar l'any 1567 a mans dels observants, però aquests darrers no el van ocupar perquè havien aixecat el de Santa Maria de Jesús, extramurs, a l'antic emplaçament dels framenors.

Sant Francesc de Paula de Cervera
Sant Francesc de Paula de Cervera
El convent dels mínims (14) al costat de la Universitat (13)
Detall del plànol de la Ciutat de Cervera,
publicat a la Geografia General de Catalunya (1908-18)

L'any 1592 van cedir als mínims la segona casa dels framenors, on van establir el seu convent dedicat a Sant Francesc de Paula. També els fou concedit el monestir de Santa Clara, que havia quedat sense comunitat i s'havia extingit, a més d'espais de l'antic hospital de Castelltort Es va aixecar una església nova i tot plegat es va remodelar a causa de la construcció de la nova Universitat, que quedaria a tocar del convent dels mínims. Aquí van estar-se fins a la desamortització, quan foren expulsats. Un cop sense comunitat, l'església va continuar com a tal i el convent es va condicionar com escola. Fou enderrocat el 1936.

Sant Francesc de Paula de Cervera
Sant Francesc de Paula
Fundador de l'orde dels mínims
Església de Sant Antoni de Cervera

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • MONTOYA, Lucas de (1619). Coronica general de la orden de los mínimos de S. Francisco de Paula. Madrid: B. De Guzman
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica

Situació:

El convent ha desaparegut, estava situat al costat de la Universitat