Convent dels Caputxins de Cervera

Mare de Déu de Miracle de Cervera

(Cervera, Segarra)

Caputxins de Cervera
Caputxins de Cervera
Detall de Vista de Cervera, Beaulieu, c1659
Publicada a Les Plans, et Profils des principales Villes...de Catalogne

El 1606 el capítol provincial dels caputxins va mostrar la seva predisposició a establir una comunitat a Cervera i l'any següent els fou oferta l'antiga ermita de la Mare de Déu del Miracle, que tenia un hospital annex. En aquesta capella es conservava una imatge trobada de la Mare de Déu titular, de molta veneració. El mateix any es va formalitzar la donació i es va procedir a aixecar el convent, tot i que l'indret no reunia les millors condicions per la seva fundació, com ara la manca d'aigua. La construcció es va allargar en el temps i el convent no es va poder inaugurar fins al 1614. El 1774 es va aixecar la capella per al Terç Orde. La casa caputxina va subsistir fins al 1835, quan el lloc fou clausurat, l'espai i edificis restaren totalment afectats pel traçat del ferrocarril de Barcelona a Lleida, ara ha desaparegut. La imatge de la Mare de Déu es va dipositar a l'església de Sant Antoni i es va perdre el 1936.

Caputxins de Cervera
Caputxins de Cervera, a la part inferior
Detall de Plano de la ciudad de Cervera (1724)
Biblioteca Virtual de Defensa
Caputxins de Cervera
Caputxins de Cervera
Capçalera dun goigs de la Mare de Déu del Miracle (sXIX)
Collections de Montpellier Méditerranée Métropole

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • BASILI DE RUBÍ (1977). Un segle de vida caputxina a Catalunya. Barcelona: Caputxins de Sarrià
  • CAMÓS, Narciso (1657). Jardín de Maria plantado en el Principado de Cataluña. Barcelona: Plantada
  • SALAT, Mª. Teresa (2006). El convent dels Caputxins a Cervera. La Verge del Miracle. Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 16

Situació:

El convent dels Caputxins ha desaparegut, era al nord del nucli antic